Ilmastonmuutos muokkaa metsiä-
perimä auttaa puita sopeutumaan


​Ilmastonmuutos on tuonut ihmiskunnan tilanteeseen, joka vaatii valmistautumista ja käytännön toimia. Myös luonto, niin meillä kuin muuallakin, on joutunut saman haasteen eteen. Niinpä metsissämme tapahtuu muutoksia jo nyt. Puiden ja muiden eliöiden sopeutuessa vaihtuviin olosuhteisiin tai vallatessa elintilaa uusilta alueilta metsät muuttuvat hiljalleen. Puiden perimä muuttuu metsän uudistuessa: suurikokoiseksi ehtineet kuuset ovat alun perin sopeutuneet yhdenlaiseen ilmastoon, mutta viime kevättalvena hangelle varisseiden siementen perimä on jo vähän muuttunut. Luonnonvalinta pyrkii näiden hitaiden prosessien avulla varmistamaan, että puut mukautuvat muuttuviin olosuhteisiin mahdollisimman hyvin.

Puiden geeniperimää varastoidaan meillä ja muualla

Metsäpuiden geneettinen monimuotoisuus on edellytys niiden sopeutumiselle. Tämän vuoksi Suomessa on ympäri maata perustettu yhteensä 44 geenireservimetsää, joiden puusto on uudistettu luontaisesti tai paikallista alkuperää olevilla siemenillä ja taimilla. Kyse on aktiivisesti hoidetuista metsäalueista, joiden tehtävänä on tuottaa koko ajan uutta, muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvaa siemenaineistoa. Metsäpuiden geenivarojen suojelusta vastaava Luonnonvarakeskus (Luke) tekee pitkäjänteistä työtä, sillä tuloksille voi olla todellista käyttöä vasta sadan vuoden päästä.

Suomi on pitkä maa, mikä tarjoaa edellytykset siemenaineksen siirtämiselle etelästä pohjoiseen ilmasto-olojen muuttuessa. Vaikka siirtoja ei suositella tehtäväksi vielä, voi jossakin vaiheessa tulla eteen tilanne, jossa siemenmateriaalia tarvitaan ulkomailta. Jo nyt asia on ajankohtainen Euroopan eteläosissa, minne haetaan sopivampaa siemenaineistoa Afrikasta. Kyse ei ole uusista lajeista, vaan kotoperäisen lajin kuivuuteen paremmin sopeutuneesta siemenaineistosta. 

Toisaalta ympäri maailmaa on tunnistettu tarve säilyttää kasvien alkuperäismuotoja, minkä vuoksi Huippuvuorille on perustettu siemenpankki, missä säilytetään ensisijaisesti viljelyskasvien eri muotoja. Vuodesta 2015 saakka Huippuvuorten ikiroudassa on ollut talletettuna myös suomalaisten mäntyjen ja kuusten siemeniä. Tarkoituksena on uhkien varalta tehtävän varmuusvarastoinnin lisäksi myös mahdollistaa geneettisten muutosten seuranta.

Ilmastonmuutokseen liittyy edelleen paljon kysymysmerkkejä. Kuinka paljon lämpötila, sademäärät ja myrskytuulet tulevat lisääntymään? Kääntyykö Golf-virta ja mitä vaikutuksia sillä on? Reagoivatko lajit toisin kuin olemme ajatelleet? Voivatko jotkut lajit runsastua, vaikka niiden on ennustettu kärsivän muutoksesta? Vai voiko muutos olla sittenkin lyhytaikaista?

Yksi on kuitenkin varmaa – luonto osaa yllättää. Parhaiten autamme metsäluontoa hyvällä, kestävällä metsänhoidolla sekä tukemalla metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Muut Metsä-sisällöt