Äänekosken tehdas

Fossiiliton tulevaisuus tavoitteena fossiilittomat tehtaat vuoteen 2030 mennessä


Metsä Groupin tavoitteena on, että kymmenen vuoden päästä tuotannossa ei käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Tavoitteen saavuttaminen vaatii paljon, mutta töitä sen eteen tehdään joka päivä.

Uusiutuvalla energialla on keskeinen rooli Metsä Groupin toiminnassa. Tuotamme yli 15 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Vuonna 2019 tuotannossa käytetyistä polttoaineista 90 prosenttia oli fossiilittomia – pääasiassa puupohjaisia tuotannon sivuvirtoja.

Yksi strategisista kestävän kehityksen tavoitteistamme on, että vuonna 2030 emme käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita tuotannossamme, emmekä täten tuota lainkaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

”Ilmastokysymykset ovat yhteiskunnassa laajasti pinnalla. Yleinen tahtotila on, että fossiilisia CO2-päästöjä pitää vähentää. Me Metsä Groupissa olemme tässä työssä eturintamassa, koska tavoitteenamme on nollata fossiiliset päästöt kokonaan,” Metsä Groupin teknologiajohtaja Arto Lampinen sanoo.

Energiatehokkuus kaiken ytimessä

Fossiilittomat tehtaat -tavoitteen saavuttamisen kannalta olennaista on energiatehokkuus ja energian säästäminen. Mitä enemmän energiaa säästetään ja mitä tehokkaammin sitä käytetään, sitä vähemmän tulee päästöjä.

”Pyrimme myös jatkuvasti vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Mietimme, voidaanko biopohjaisia polttoaineita käyttää fossiilisten polttoaineiden sijaan”, Lampinen sanoo.

Tärkeää on pystyä hyödyntämään tuotannon sivuvirrat tehokkaasti. Vuonna 2019 biopohjaisista polttoaineista suurin osa oli tuotannon sivuvirtoja, kuten sahanpurua ja kuorta sekä hakkuutähteitä.


Työtä pitkällä tähtäimellä – investoinneilla on iso rooli

Matka kohti fossiilittomia tehtaita vaatii pitkän tähtäimen suunnitelmia ja jatkuvaa työtä.
”Suunnittelemme toimenpiteitä koko tulevalle vuosikymmenelle. Jos tehtaan laitteisto pitää uusia 4–5 vuoden kuluessa, uudistus tehdään niin, että fossiilisista polttoaineista päästään kokonaan eroon.”

Merkittävässä roolissa kohti fossiilitonta tuotantoa ovat tulevaisuuden investoinnit, kuten mahdollinen Kemin biotuotetehdas ja keväällä päätetty Rauman saha. Uudet tehtaat ja tuotantolinjat suunnitellaan jo alusta alkaen fossiilittomiksi.

Koska fossiilittomuus on iso globaali tavoite, myös fossiilittomia polttoaineita hyödyntävä tekniikka kehittyy vauhdilla.
”Meidän on kuitenkin huomioitava oikea-aikaisuus ja otettava käyttöön ratkaisuja, jotka kantavat pitkälle. Täytyy miettiä, missä ja milloin uuteen teknologiaan investoidaan”, Lampinen sanoo.

Lampinen toivoo, että pääsemme investoimaan ja rakentamaan uusia tuotantolinjoja, koska samalla voidaan ottaa käyttöön uusia ratkaisuja.
”Tehokkuus tulee siitä, että kokonaisuus voidaan kerralla suunnitella resurssitehokkaaksi ja fossiilittomaksi.”

Lue, kuinka Metsä Groupissa edetään kohti fossiilittomuutta

Metsä Fibre otti ison askeleen kohti fossiilittomuutta Äänekosken fossiilittoman biotuotetehtaan myötä. ”Vaikka tehdas jo alun perin rakennettiin energiatehokkaaksi ja se on 240-prosenttisesti sähköomavarainen, teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että energiatehokkuus paranee entisestään”, kehityspäällikkö Minna Nyman sanoo.

Myös muilla Metsä Fibren tehtailla tehdään jatkuvaa kehitystyötä energiatehokkuuden ja fossiilittomuuden suhteen. ”Esimerkiksi Joutsenossa meesauuni käy kuoresta tehdyllä tuotekaasulla. Etenemme askel kerrallaan kohti fossiilittomuutta koko Metsä Fibressä”, Nyman kertoo.

Metsä Boardin osalta fossiilittomat tehtaat -tavoite tarkoittaa sitä, että täytyy löytää vaihtoehtoja fossiilisille prosessipolttoaineille ja voimalaitoksilla käytettäville öljylle ja turpeelle.

”Kartongin päällysteen kuivauksessa on käytetty neste- tai maakaasua. Kaikkialla, missä tarvitaan yli 200 asteen lämpötiloja, höyryn käyttö muuttuu haasteelliseksi”, energiatehokkuuspäällikkö Matti Korhonen kertoo.

”Metsä Boardilla on jo tehty energiatehokkuusinvestointeja ja säästökohteiden etsiminen ja toimenpiteiden tekeminen on päivittäistä. Esimerkiksi Simpeleen tehtaalla pyritään vähentämään turpeen käyttöä merkittävästi polttoaineen annostelujärjestelmän muutoksella.”

Metsä Woodin vaneri- ja Kerto-tehtaiden tuotanto on energiaintensiivistä. Tuotannon sivuvirrat, kuten kuori, sahauspuru ja hiontapöly, sopivat energian tuotantoon erinomaisesti.

”Esimerkiksi Suolahdessa polttoaineet ovat omia sivuvirtoja. Fossiilisia polttoaineita käytetään vain poikkeustilanteissa, kuten huolloissa ja käynnistyksissä. Normaalitilanteessa energiantuotanto on täysin biopohjaista”, kertoo kehityspäällikkö Jussi Ekman.

Voimalaitoksilla on tehty hyvää työtä. Punkaharjulla voimalaitoksen biokattilan tehoa on nostettu eikä varakattilaa olla jouduttu juuri käyttämään.

”Olemme tehneet töitä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi jo pitkään, ja energiatehokkuus paranee koko ajan”, Ekman toteaa.

Metsä Tissuen Mäntän tehtaan käyttämä höyry ja osa sähköstä tulevat naapurissa sijaitsevalta voimalaitokselta. Se käyttää energialähteenään mm. tuotannon sivujakeita Metsä Groupin tehtailta ja turvetta. Metsä Tissuella yksi keskeinen keino kohti fossiilittomia tehtaita on turpeesta luopuminen. 

”Turve voitaisiin tekniikan puolesta korvata puuperäisellä polttoaineella jo nyt, mutta toistaiseksi haasteena on puuperäisen polttoaineen saatavuus. Turpeesta voitaisiin Mäntässä luopua mahdollisesti jo ensi vuoden aikana”, Mäntän tehtaanjohtaja Kari Karttunen kertoo.

Lue lisää tarinoita Metsästä