Uudistet​ut WBCSD:n metsäryhmän jäsenperiaatteet tukevat sitoumustamme kestävään metsänhoitoon


World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) -järjestön metsäryhmä Forest Solutions Groupin jäsenperiaatteet on uudistettu tukemaan entistä paremmin jäsenistönsä kestävän metsänhoidon sitoumuksia. Metsä Group sitoutuu jäsenenä globaalin metsäkadon torjuntaan hankkimalla puuta ja valmistamalla tuotteita kestävällä tavalla.

Yhteiset sitoumukset ovat:
• Kestävä metsänhoito ja tuotteiden valmistus niin, ettei metsien kestävä kasvu vaarannu
• Resurssitehokkuus ja innovaatiot toiminnassa ja tuotteissa
• Ilmastonmuutoksen torjuminen uusiutuvan energian, materiaalien ja tuotteiden käyttöä optimoimalla
• Vesistöjen kestävä käyttö ja veden uudelleenkäyttö
• Monenkeskinen yhteistyö ja positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen


”Jäsenyyteen ja yhteiseen sitoumukseen kuuluu edistymisen säännöllinen seuranta. Mittaamme toimintaamme ja raportoimme siitä avainmittareiden perusteella”, kertoo jäsenperiaatteiden uudistamiseen osallistunut Metsä Groupin kestävän kehityksen johtaja Päivi Makkonen. ”Jokaista avainteemoista seurataan vuosittain”.


Forest Solutions Group on kansainvälinen yhteistyöelin, joka tuo yhteen metsäalan toimijoita koko arvoketjusta. Yhteisiä tavoitteita ovat kestävästi hoidettujen metsien laajuuden globaali kasvattaminen, puupohjaisten tuotteiden markkinoiden laajentaminen, ja metsien kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen nyt ja tulevina vuosikymmeninä.


WBCSD on maailmanlaajuinen suuren yritysten verkosto

WBCSD on globaali yritysverkosto, jossa on mukana 200 maailman suurinta yritystä. Sen tavoitteena on innostaa yrityksiä luomaan niin liiketoiminnan, yhteiskunnan kuin ympäristönkin kannalta kestävä tulevaisuus. Verkosto pyrkii yhdessä jäsentensä kanssa kehittämään konkreettisia ratkaisuja kaikkien toimijoiden hyödynnettäväksi. Se pyrkii myös edistämään keskustelua sekä toimintatapojen muutoksia kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen edistämiseksi.

WBCSD tarjoaa eri toimialoilta ja eri puolilta maailmaa tuleville jäsenyrityksilleen foorumin, jonka puitteissa yritykset voivat vaihtaa tietoa parhaista kestävistä ratkaisuista ja kehittää innovatiivisia työkaluja perinteisten liiketoimintakäytäntöjen uudistamiseksi. Verkostoon kuuluu myös 70 kansallista ja alueellista yritysverkostoa ja yhteisöjäsentä, joista valtaosa sijaitsee kehittyvissä maissa.

Other Metsä Group stories