Yhdessä eteenpäin


Ilkka Hämälä.jpgVuosi 2019 on ehtinyt lopuilleen ja on yhteenvedon hetki.

Maailmantaloudessa vuosi on ollut epävarmuuden aikaa erityisesti kauppapolitiikan riskien vuoksi. Tämä on heijastunut Metsä Groupin tuotteiden kysyntään. Heikossa markkinatilanteessa olemme tehneet kohtuullista tulosta, ja omistajajäsenten kannalta tärkeä tasainen puun käyttö on voitu turvata.

Metsä Groupin omistajastrategian ydin on kasvattaa osuuskunnan jäsenten metsäomaisuuden arvoa. Keinot tähän ovat moninaiset lähtien puunkäytön ja talousmetsien hoidon yhteiskunnallisen haluttavuuden edistämisestä jatkuen tehtaidemme, tuotteidemme ja asiakasosaamisemme kehittämiseen.

Kehitystyön saralla näkyvimmät teot tänä vuonna ovat olleet Kemin, Rauman ja Husumin investointien valmistelu. Toteutuessaan ne vahvistavat kykyämme täyttää metsän arvon kasvattamisen perustehtävämme kaikissa markkinatilanteissa.

Keväällä olivat äänestysaktiivisuudeltaan menestyksekkäät edustajistovaalit, ja syksyn aikana uusi edustajisto ja piiritoimikunnat aloittivat toimintansa. Piiritoimikunnat ovat tärkeitä foorumeita osuuskunnan jäsenistön edustajien ja meidän konsernissa päivätyötä tekevien tavata ja keskustella jäsenten odotuksien ja konsernin liiketoiminnan kehityksen yhteensopimisesta.

Metsä Groupin erottaa kilpailijoistaan omistusrakenne, joka tuo meille selkeät peruslinjat liiketoimintastrategiaan. Vahvuutemme on laaja ja aktiivinen jäsenistö.

Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä, yhdessä eteenpäin.

 

Ilkka Hämälä

Pääjohtaja

 

Teksti on 27. marraskuuta 2019 ilmestyneen Metsä Groupin Viestin pääkirjoitus.

Lue lisää tarinoita Metsästä