Turvallisesti metsässä


Nolla tapaturmaa, se on Metsä Groupin tavoite. Tavoite on kova, mutta mitään muutakaan se ei voi olla.

Työturvallisuus on tänäkin vuonna yksi keskeisistä teemoista Metsä Groupissa. Turvalliset olosuhteet antavat työntekijälle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen ja parantavat tuottavuutta. Aika ajoin kuulee sanottavan, että tapaturmat tapahtuvat sattumalta ja huonolla tuurilla oli osuutta tapahtuneeseen. Näin ei kuitenkaan ole vaan tapaturmiin löytyy selkeitä syitä, joihin tulee puuttua ja niistä tulee oppia.

Mitä jokainen meistä voi tehdä parantaakseen omaa turvallisuuttaan liikkuessaan tai työskennellessään metsässä? Paljonkin, mutta tässä muutama esimerkki. Lataa puhelimeesi 112-sovellus. Ota mukaan edes pieni ensiapupakkaus ja kartta. Huolehdi, että joku tietää, mihin olet menossa ja missä aiot liikkua. Hyvät varusteet ja kunnossa olevat työvälineet helpottavat ja mukavoittavat tekemistä lisäten samalla turvallisuutta. Ota huomioon poikkeukselliset luonnonolosuhteet. Ennakoi. Noudata annettuja ohjeita.

Moni metsänomistaja vierailee hakkuutyömaalla ja koneen löytää työmaalta helposti. Mutta ymmärrämmekö, kuinka vaikeasti olemme koneenkuljettajan havaittavissa – vaikka keskellä kirkasta päivää? Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää noudattaa ohjeita. Vierailtaessa hakkuutyömaalla on aina käytettävä huomiovaatetusta ja ilmoitettava vierailusta puhelimitse metsäkoneen kuljettajalle. Kuljettajan puhelinnumeron ja muut vierailuun liittyvät turvallisuusohjeet löydät työmaalle saapuessasi tienvarressa tai varastopaikalla olevasta työmaataulusta.

Työturvallisuus on myös ammattitaitoa. Koulutamme omaa henkilöstöämme jatkuvasti sekä käymme läpi oikeita ja turvallisia käytäntöjä ja tapoja toimia. Tutkimme tapahtuneet tapaturmat huolellisesti ja selvitämme syyt niiden taustalla. Turvallisuuteen liittyvät havainnot ja läheltä piti -tilanteet ovat erinomaisia paikkoja oppia ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. On tärkeä tunnistaa riskit ja tapahtumien syyt sekä ottaa opiksi. Metsissä työskentelevät ammattitaitoiset yrittäjämme ja heidän kuljettajansa ovat keskeisessä roolissa, kun puhumme turvallisista tavoista toimia metsässä ja työmailla.

Mutta mitä työturvallisuus pohjimmiltaan on? Mielestäni työturvallisuudessa on kyse ennen kaikkea asenteista. Toisaalta se on myös välittämistä. Välittäminen taas on havainnointia, opastamista ja viime kädessä epäkohtiin puuttumista. Huolehditaan itsemme lisäksi myös työyhteisön jäsenistä, yrittäjistä, kuljettajista ja tietenkin metsänomistajista.

Työturvallisuudesta puhutaan nykyään paljon, ja hyvä niin. Täysin uusi keksintö se ei kuitenkaan ole. Metsämies-lehden numerossa 7 vuodelta 1948 metsänhoitaja J. Carpelan kirjoittaa työtapaturmista: ”Huomattava osa tapaturmista johtuu turhasta hätiköinnistä, välinpitämättömyydestä tai huolimattomuudesta”.

Tämä pätee myös vuonna 2018.

Ville Sileäkangas
Operaatiopäällikkö
Metsä Group

Muut Metsä-sisällöt