Äänekosken biotuotetehdas
           

Tunnemme vastuumme


Ilkka Hämälä​Metsä Groupin omistajastrategian keskeinen tavoite on luoda arvoa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten metsäomaisuudelle. Täyttääksemme tämän tehtävän on konsernin teollisuutta kehitettävä vastaamaan metsien tuomaa puun tarjontaa. Samanaikaisesti meidän on vastattava kansallisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin.

Huhtikuun lopussa julkistettu kolmen merkittävän investoinnin hankesuunnittelu on konkreettinen vastaus näihin tarpeisiin. Investoimme vastataksemme maailmanlaajuisesti kasvavien markkinoiden uusiutuvien puumateriaalien kysyntään ja samalla parannamme konsernimme taloudellista kilpailukykyä moderneilla ja tuotantotehokkailla tehtailla.

Näin tehdessämme vähennämme suoria fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme ja tuotamme merkittäviä määriä uusiutuvaa energiaa tuotteiden valmistuksen yhteydessä. Lisäksi valmistamme puusta yhä enemmän tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

Lisääntyvä puun käyttö herättää keskustelua ja huolta metsien hiilinielusta. Metsiemme nykyinen hyvä kasvu ja niiden inventointihistorian korkeimmat hiilivarastot ovat syntyneet, koska metsänomistajilla on ollut intressi tuottaa puuta teollisuuden kysyntään.

Kysyntää kehittämällä voimme turvata metsien kasvun jatkumisen myös tulevaisuudessa. Kun yhdistämme tähän luonnon monimuotoisuutta tukevan metsätalouden kehittämisen ja fossiilista hiilijalanjälkeään pienentävän teollisuuden uudistamisen, ovat tässä kehitysohjelmassamme kaikki voittajia.

Tunnemme vastuumme sekä ympäristön että talouden näkökulmista. Tehtävämme on viedä tunnollisesti ja asiantuntevasti vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa hankkeitamme eteenpäin kohden toteutuspäätöksiä.

Ilkka Hämälä

Teksti on 29. toukokuuta 2019 ilmestyneen Metsä Groupin Viestin pääkirjoitus.

Lue lisää tarinoita Metsästä