Metsäsektorilla on keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan


Ilkka HämäläMetsä Group on aktiivinen metsätalouden ja metsäteollisuuden kehittäjä. Kun ilmastonmuutoksen torjunta ohjaa hyvin vahvasti yhteiskunnallista kehitystä, korostuvat metsäsektorin merkitys ja keinot vaikuttaa sitä ehkäisevästi. Julkisessa keskustelussa on viime kuukausina noussut esiin kantoja, joiden mukaan puun käyttöä tulee rajoittaa tai jopa hakkuiden määrää vähentää hiilen metsään sitoutumisen lisäämiseksi.

Meillä Metsä Groupissa ja uskoakseni koko metsätalouden ja metsäteollisuuden toimialalla on tähän toinen ja parempi tie. Sillä tiellä me edelleen tehostamme puun kasvua, laajennamme kestävästi teollisuutta ja korvaamme lisää fossiilisia tuotteita uusiutuvilla. Siten saamme sekä kasvavaan puuhun sitoutuvan hiilen määrän että tuotteisiin sitoutuvan hiilen osuuden kasvamaan. Jos metsille ei ole taloudellista käyttöä, ei metsien kasvun lisäämiseen tähtäävät toimet metsissäkään tule toteutumaan.

Meidän on syytä olla tässä työssä ja siihen liittyvässä keskustelussa aktiivisia ja perustaa viestimme tosiasioihin ja todellisiin toimenpiteisiin. Jalostamme puuta monipuolisesti. Metsänomistajan tavoite on tuottaa metsistään mahdollisimman hyvä saanto tukkia. Suomen suurimpana tukkipuun jalostajana meidän tehtävämme on kehittää tukkiin perustuvia tuotteita ja teollisuutta edelleen, vaikka kuitupuun käyttö ja sen jalostuksen investoinnit ovatkin saaneet viime vuosina suurimman julkisuuden.

Metsä Group haluaa kehittää tulevaisuuden tuotteita, vaikka nykyisetkin tuoteryhmämme ovat merkittäviä ja kasvavia myös jatkossa. Vahvana näyttönä uuden luomisesta on tekstiilikuidun koetehtaan rakennushanke Äänekoskella. Vuoden kuluttua tuotamme uudella prosessilla valmistettua korkealaatuista ja ekologista tekstiilikuitua kasvavalle tekstiilimarkkinalle.

Metsät ja niihin perustuvat elinkeinot ovat tärkeitä aina, mutta ehkäpä nyt ajankohtaisempia kuin koskaan.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja, Metsä Group

Tekstistä on julkaistu pidempi versio Metsä Groupin Viestissä 4/2018

Lue lisää tarinoita Metsästä