Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaamme 


Ilkka HämäläMetsä Groupin omistajastrategia perustuu Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen. Lähdemme siis toimissamme aina liikkeelle metsästä. Arvoketjun toisessa päässä ovat asiakkaat, joille meidän on suomalaisesta puusta kyettävä valmistamaan kilpailukykyisesti heidän tarpeensa mukaisia tuotteita.

Tämä arvoketju metsästä asiakkaalle toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Toimintamme ja erityisesti investointiemme suunnittelussa on tärkeää ottaa riittävän pitkä aikajänne, jotta voimme toteuttaa merkittäviä kehityshankkeita ja samalla jatkaa kannattavaa liiketoimintaa.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on vahvistanut uudistetut kestävän kehityksen tavoitteemme vuoteen 2030 saakka. Ne jaotellaan neljään osaan.

Tuomme metsän luoksesi. Metsätaloudessa kestävän kehityksen kannalta on kaksi tärkeää aluetta: metsiin ja tuotteisiin sitoutuneen hiilen lisääminen sekä monimuotoisuuden turvaaminen. Tavoitteet saavutamme tarjoamalla omistajajäsenillemme metsänhoitopalveluja, jotka edelleen parantavat metsän tuottoa ja mahdollistavat metsänomistajan päätösten mukaan monipuolistuvan tavan hoitaa metsiä. Monimuotoisuuden turvaamisessa avainasia on lahopuun lisääminen metsissä. Tuotteiden hiilensidonnassa haluamme korostaa saha- ja viilupuuteollisuuden kehitystä. Rakentamisessa käytettävät tuotteet toimivat pitkään hiilivarastoina.

Otamme ilmaston ja ympäristön huomioon. Lähtötilanteessa uusiutuvan energian osuus on tuotannossamme 85 prosenttia. Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 tehtaamme eivät enää käytä fossiilisia polttoaineita. Toinen panostusalue on resurssitehokas tuotanto. Meidän on valmistettava tuotteemme vähemmillä raaka-aineilla ja esimerkiksi veden käytön vähentämiselle prosesseissa asetetaan vaativat tavoitteet.

Luomme hyvinvointia. Parannamme edelleen yrityskulttuurimme vastuullista. Kevään aikana henkilöstömme valmennetaan uusittujen  eettisten toimintaperiaatteiden merkitykseen arjen työssämme. Toisena teemana on tapaturmattoman työympäristön kehittäminen, mikä koskee yhtälailla metsissä kuin tehtailla tehtävää työtä.

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja. Tällä alueella erityishuomion kohteena on raaka-aineidemme uusiutuvuus. Tavoite on vaihtaa kaikki öljypohjaiset raaka-aineet uusiutuviin 2030 mennessä. Toisena aiheena nostamme esiin vastuullisen toimitusketjun.

Meidän on kannettava vastuumme myös kumppaneidemme toimista ja ohjattava koko arvoketjua kohti yhä vastuullisempaa toimintakulttuuria.


Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group

Teksti on osa Metsä Groupin Viesti 1/2019 -lehden pääkirjoitusta. 

Lue lisää tarinoista Metsästä