Ekologisemman tekstiilikuidun jäljillä
           

Ekologisemman tekstiilikuidun jäljillä


​Vaatteen ostopäätökseen vaikuttaa yhä useammin sen raaka-aineen ja valmistuksen ympäristövaikutukset. Vähemmän ympäristöä kuormittaville tekstiilikuiduille on siis tilausta.

Tekstiilikuitutuotanto vuonna 2017Maailmanlaajuinen tekstiilimarkkina on valtava, sillä tekstiilikuituja tuotetaan yli 100 miljoonaa tonnia vuodessa ja määrä vain kasvaa väestön lisääntyessä. Kuten monella muullakin alalla, myös tekstiilikuiduissa pyritään löytämään yhä vastuullisempia valintoja.

Asialle omistautuneet järjestöt pisteyttävät tekstilleen raaka-aineita niiden ekologisuuden perusteella ja pyrkivät vaikuttamaan yhä kestävämpien materiaalien käyttöön suurten tuotemerkkien omistajien kautta.

Monenkirjavia ympäristövaikutuksia

Tekstiilikuidun ympäristövaikutus koostuu käytettävän raaka-aineen alkuperästä sekä energian, veden, raaka-aineen ja kemikaalien tarpeesta raaka-aineen tuotannossa tuotantoprosessissa. Tekstiilin elinkaaren lopussa olennaista on kuidun kierrätettävyys.

Öljypohjaisilla tekstiileillä, kuten maailman käytetyimmällä tekstiilikuidulla polyesterillä, ongelmia ovat raaka-aineen fossiilinen alkuperä ja tekstiileistä irtoavat mikromuovit, joiden vaikutuksia ekologialle ja ihmisille vasta tutkitaan. Kaikista tekstiileistä lähtee pieniä kuidunpalasia.

Fleecet tehdään yleensä polyesteristä, joka ei maadu ympäristössä, vaan sen pienet kuidunpalaset kulkeutuvat vesistöihin. Suomessa mikromuovit voidaan poistaa jätevedestä lähes kokonaan, mutta kaikkialla maailmassa jätevesihuolto ei ole yhtä hyvällä tasolla.

Puuvillan tuotannossa epäkohtia

Maailman toiseksi käytetyimmän tekstiilikuidun, puuvillan, tuotannon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät runsaasta kasteluveden ja torjunta-aineiden käytöstä. Lisäksi sen tuotanto vie pinta-alaa ruoantuotannolta.

Ongelmat ovat kauaskantoisia, sillä esimerkiksi puuvillapeltojen keinokastelu voi johtaa maan suolaantumiseen. Sen arvioidaan pilanneen noin 20 prosenttia keinokastellusta maasta, mikä vastaa Ranskan kokoista pinta-alaa ja kasvaa koko ajan.

Valitettavasti ongelmat eivät rajoitu ympäristövaikutuksiin. Kuudessa seitsemästä suurimmasta puuvillan tuottajamaasta on raportoitu lapsityövoiman käyttöä, ja lisäksi lapset altistuvat torjunta-aineille.

Muuntokuituja selluloosasta

Kasvavalle tekstiilimarkkinalle on jo pitkään kehitelty uusia kuituja, joita saa jo kaupoistakin, joten aivan uudesta asiasta ei ole kyse. Muuntokuidut ovat öljypohjaisten, synteettisten kuitujen tavoin tekokuituja.

Synteettiset kuidut valmistetaan usein fossiilisista ja muuntokuidut uusiutuvista raaka-aineista. Muuntokuituja valmistetaan pääasiassa selluloosasta, joka voi olla peräisin puusta tai muista kuitukasveista, kuten bambusta ja puuvillasta.

Puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistamiseen käytetään yleensä liukosellua. Se eroaa tavallisesta sellusta siten, että massasta on liuotettu pois vielä suurempi osa puun sisältämää hemiselluloosaa. Liukosellusta valmistettavia tekstiilikuituja ovat esimerkiksi viskoosi, modaali ja lyocell; näistä viskoosia tuotetaan selvästi eniten.

Alkuperän tuntemus vahvuutena

Puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistuksen ympäristövaikutusten arviointiin pätevät samat säännöt kuin perinteistenkin. Uusien kuitujen tuotannosta pyritään saamaan mahdollisimman vähän vettä, kemikaaleja ja energiaa kuluttavaa. Tästä syystä viskoosin tuotanto voi olla ympäristölle yhtä kuormittavaa kuin perinteisetkin tekstiilikuidut, sillä viskoosin valmistuksessa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja sekä paljon vettä ja energiaa. Erityisen haitallista viskoosin valmistuksessa on siinä tarvittava rikkihiili.

Raaka-aineen alkuperäkysymyksissä puupohjaiset ovat vahvoilla, varsinkin meillä Suomessa. Perinteisten raaka-aineiden alkuperä jää usein epäselväksi tekstiilinvalmistajalle ja kuluttajalle, mutta puupohjaisten tekstiilikuitujen alkuperä voidaan jäljittää luotettavasti.

Jäljitettävyyden lisäksi metsäsertifiointi tuo lisäpisteitä puupohjaisille tekstiilikuiduille, kun järjestöt pisteyttävät eri vaihtoehtojen ekologisuutta. Puupohjaiset kuidut voivat siis toimia tekstiilimarkkinoilla suunnannäyttäjinä alkuperäketjun hallinnan osalta.

Tekstiilivertailu

Teksti: Armi Purhonen

Lue lisää tarinoita Metsästä