Metsälahjavähennys on kannustin metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Metsälahjavähennys helpottaa sukupolvenvaihdoksessa tilan jatkajalle syntyvää verotaakkaa.

Metsälahjavähennyksen perusteella metsätilan lahjoituksena sukupolvenvaihdoksessa saanut metsänomistaja voi vähentää osan metsätilan lahjaverosta puukauppatuloistaan. Metsävähennyksen määrä perustuu sukupolvenvaihdoksessa maksettavan lahjaveron suuruuteen.

Käytännössä lahjansaajan on maksettava ensin normaali lahjavero. Sen jälkeen metsälahjavähennystä voi tehdä vuosittain enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Se on mahdollista tehdä myös muun omistamasi metsätilan puun myyntituloista. Vähennyksen voi tehdä pelkästään puhtaasta metsätalouden pääomatulosta, eli sitä ei voi hyödyntää tappion kautta muista tuloista tehtävänä vähennyksenä.

Metsälahjavähennyksen hyödyntämiseen on vähimmäispinta-ala, joka määräytyy metsän sijaintikunnan mukaan. Pinta-alavaatimus on saajakohtainen, ja kaikki samalla lahjalla saatu metsämaa voidaan laskea mukaan pinta-alaan. Metsävähennyksen voi hyödyntää vain elinaikana saadusta lahjoituksesta, eikä sitä saa perintötilanteessa, joten se kannustaa suunniteltuun sukupolvenvaihdokseen.

Arvioi metsälahjavähennyksen määrä ja verovaikutus laskurilla

Tällä laskurilla voit arvioida oman metsätilasi metsälahjavähennyksen määrää ja verovaikutusta. Huomaathan, että laskuri ja sen tulokset ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Metsä Group / Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa tulosten oikeellisuudesta.

Metsälahjavähennys-laskuri

Huomaathan, että tämä laskuri ja sen tulokset ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Metsä Group / Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa tulosten oikeellisuudesta.

Metsätilan arvo määritetään tila-arviossa. Metsätilan arvoa voi arvioida myös Maanmittauslaitoksen julkaisemien metsätilojen myyntitilastojen avulla. Ne löytyvät täältä. Tila-arvion voi myös teettää Metsä Groupilla. ×
* Pakollinen tieto