Metsälahjavähennys on kannustin metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Metsälahjavähennys helpottaa sukupolvenvaihdoksessa tilan jatkajalle syntyvää verotaakkaa.

Metsälahjavähennyksen perusteella metsätilan lahjoituksena sukupolvenvaihdoksessa saanut metsänomistaja voi vähentää osan metsätilan lahjaverosta puukauppatuloistaan. Metsävähennyksen määrä perustuu sukupolvenvaihdoksessa maksettavan lahjaveron suuruuteen.

Käytännössä lahjansaajan on maksettava ensin normaali lahjavero. Sen jälkeen metsälahjavähennystä voi tehdä vuosittain enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Se on mahdollista tehdä myös muun omistamasi metsätilan puun myyntituloista. Vähennyksen voi tehdä pelkästään puhtaasta metsätalouden pääomatulosta, eli sitä ei voi hyödyntää tappion kautta muista tuloista tehtävänä vähennyksenä.

Metsälahjavähennyksen hyödyntämiseen on vähimmäispinta-ala, joka määräytyy metsän sijaintikunnan mukaan. Pinta-alavaatimus on saajakohtainen, ja kaikki samalla lahjalla saatu metsämaa voidaan laskea mukaan pinta-alaan. Metsävähennyksen voi hyödyntää vain elinaikana saadusta lahjoituksesta, eikä sitä saa perintötilanteessa, joten se kannustaa suunniteltuun sukupolvenvaihdokseen.