Kuitupuun hinta edelleen korkealla

Metsä Groupin puun osto on onnistunut tänä vuonna hyvin, vaikka yleinen markkinatilanne on ollut vaatimaton. Ostomäärämme on lähellä tavoitetasoamme ottaen huomioon alentuneet puunkäytöt, ja palvelumyyntimme on saavuttanut tavoitteet. Ostotoimintamme jatkuu tulevinakin kuukausina aktiivisena. Kovin ostohalukkuutemme kohdistuu kesäkorjuukelpoisiin harvennusleimikoihin, hankintapuuhun ja koivutukkiin. Puun ostoamme kasvatetaan erityisesti siksi, että Kemin biotuotetehtaan puuntarve lisääntyy.
  • Puumarkkinakatsaus
  • |
Metsäjohtaja

Koko Suomen yksityismetsien puukauppa on kesäkauden jälkeen ollut viime vuotta alhaisempaa. Metsäteollisuuden lopputuotteiden kysyntä on pysynyt alamaissa. Marraskuussa puumarkkinoilla on kuitenkin nähty piristymisen merkkejä. Hintatasot ovat huipuistaan laskeneet, mutta pitkää aikaväliä tarkastellen puusta saa tälläkin hetkellä erittäin hyvää hintaa. Esimerkiksi kuitupuiden pystykauppahinnat ovat edelleen lähes 15 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

Itämeren alueen puumarkkinatilanne on tasapainoinen. Baltiassa kuitupuun kuorelliset tienvarsihinnat ovat Suomen tasolla ja energiapuun hinnat alhaisemmat. Ruotsissa havukuitupuun markkinatilanne on sekin tasapainoinen.

Olen tyytyväisenä katsonut asiakastyytyväisyytemme kehitystä. Asiakaskokemuksen mittarimme NPS on jatkanut kesällä saavutetulla ennätystasolla. Metsäliitto Osuuskuntaan on tämän vuoden aikana liittynyt jo lähes 2 800 uutta jäsentä, mikä sekin osoittaa, että toimintaamme arvostetaan. Kiitos jäsenillemme hyvästä yhteistyöstä, ja uusille jäsenille lämpimästi tervetuloa mukaan luomaan kannattavaa kasvua Suomeen.

Laskimme Suomessa elokuussa sellukuitupuun läpimittaa puunkorjuussa kuudesta viiteen senttimetriin, ja muutos koskee uusia ja vanhoja pysty- ja hankintakauppoja. Muutos on määräaikainen ja se on voimassa vuoden loppuun asti. Tarkastelemme jatkoa joulukuussa. Loppuvuonna kannattaakin tehdä harvennuskauppaa ja ottaa hyöty irti alemmasta minimiläpimitasta.

Aktiiviset ajat jatkuvat EU:n metsäpolitiikassa. Loppusuoralla ovat EU:n biodiversiteettistrategian kansalliset suojelusitoumukset sekä primääri- ja vanhojen metsien kriteerit. Lisäksi EU:n mitat ja massat -direktiivin muotoutuminen järkevämpään suuntaan on meille hyvin tärkeää, koska se vaikuttaa Suomen ja Ruotsin rajan ylittävään puutavaraliikenteeseen.

LULUCF-maankäyttösektorin Suomen hiilinielujen vertailutasoon tuli lokakuussa merkittävä muutos. Tulevaisuudessa vastaavat laskentamuutokset on vietävä myös tavoitteisiin. Parin viime vuoden aikaiset puheet Suomen miljardilaskuista hiilinieluihin liittyen vaikuttavat tämän päivän tiedon valossa rankasti ylimitoitetuilta.  

Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta julkaistiin syyskuussa, ja se tuo hyvä pohjan koko alan ekologisen kestävyyden vahvistamiselle.

Kesäkuussa käyttöön ottamamme vapaaehtoinen Metsä Group Plus -metsänhoitomalli kasvattaa suosiotaan. Se on erinomainen uudistavan metsätalouden periaatteitamme toteuttava toimi eli sen myötä menemme talousmetsien nykytilanteeseen nähden paranevaa monimuotoisuutta kohti. Metsä Group Plus huomioi monimuotoisuutta ja metsäluontoa enemmän kuin käytössä olevat sertifiointijärjestelmät, ja sen käytöstä maksetaan metsänomistajille lisäbonus.

Omistajajäsenillemme loka-marraskuussa käynnissä ollut Uudista Metsää -ideakilpailu toi satamäärin aloitteita, joilla toimintaa talousmetsissä voitaisiin muokata yhä vastuullisempaan suuntaan. Palkintojen saajat julkaistaan ensi vuoden puolella.  Kiitos osallistujille ja erinomaista joulun ajan odotusta kaikille!

Metsäjohtaja
Juha Jumppanen vastaa Metsä Groupin metsäjohtajana konsernin puunhankinnasta ja metsäpalveluista. Hän on työskennellyt koko työuransa Metsä Groupissa. Hän aloitti metsänhoitopalveluliiketoiminnassa, ja sen jälkeen kokemusta on kertynyt puunkorjuun, teollisten asiakasyhteyksien, jäsenpalveluiden ja puukaupan tehtävistä. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat jatkuva parantaminen sekä asiakaskokemuksen ja henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen.