Puulla on kova kysyntä

Lopputuotteiden markkinatilanne on virkistynyt, ja puulla on vahva kysyntä Kemin biotuotetehtaan pitkästä huoltoseisokista huolimatta. Alkuvuosi on ollut meille puukaupallisesti vahva, ja metsien ilmastomuutoksen kestävyyttä sekä monimuotoisuutta parantavan Metsä Group Plus -metsänhoitomallin yleistyminen ilahduttaa.
  • Puumarkkinakatsaus
  • |
Metsäjohtaja

Ostohalukkuutemme kohdistuu erityisesti kesäkorjuukelpoisiin hakkuisiin, koivutukkiin ja hankintapuuhun. Metsä Group Plus -mallin suosio kasvaa, ja sen osuus helmi-huhtikuun kampanja-aikana oli jo 40 prosenttia puukaupoista ja 50 prosenttia kiintokuutioista.

Sopimusasiakkaiden kannattaa nyt hyödyntää meneillään oleva hintatakuukausi, joka päättyy toukokuussa.

Puukaupan edelläkävijänä kehittämämme järeysrunkohinnoittelu laajentuu uudistushakkuille. Lopetimme kiinteän runkohinnoittelun käytön, koska järeysrunkohinnoittelusta on saatu erinomaiset kokemukset ja se koetaan reiluna puukauppatapana.

Itämeren alueen puumarkkinatilanne on suhteellisen tasapainoinen. Baltiassa kuitupuun kuorelliset tienvarsihinnat ovat Suomen tasolla ja energiapuun hinnat matalammat. Ruotsissakin havukuitupuun markkinatilanne on tasapainossa ja tienvarsihinnat Suomen tasolla.

Myymme Virossa puunhankinnan liiketoimintamme Combiwood Grupp OÜ:n tytäryhtiölle Combi Forest OÜ:lle. Samalla sovimme kuitupuun ja hakkeiden pitkäaikaisista toimitussopimuksista heidän kanssaan. Ratkaisulla haemme joustavuutta erilaisiin markkinatilanteisiin, ja toimintamme pääpaino on Suomessa omistajajäsenien palvelussa sekä puukaupassa.

Korjuukelit olivat talvella erinomaiset lukuun ottamatta tammikuun alun poikkeuksellista pakkasjaksoa, ja saimme nostettua varastotasoja. Työllisyysnäkymät korjuu- ja kuljetusyrittäjillämme ovat asialliset, vaikka Kemin biotuotetehdas tänä vuonna seisookin viisi kuukautta kaasuräjähdyksen vuoksi. Olemme järjestelleet puuvirtamme uudelleen ja siirrämme puita pohjoisesta etelään sekä kasvatamme varastotasojamme koko maassa.

Vähennämme Suomessa fossiilisten kemikaalien käyttöä puunkorjuussa korvaamalla ne kantokäsittelyssä harmaaorvakalla ja hakkuukoneiden teräketjuissa biohajoavilla öljyillä. Arvioimme, että urean käytön lopettaminen vähentää puunkorjuumme hiilidioksidipäästöjä noin tuhannen dieselhenkilöauton vuosipäästöjen verran, ja metsissä jää käyttämättä yli puoli miljoonaa litraa fossiilista teräketjuöljyä. Pidän tätä merkittävänä luontotekona.

Asiakaskokemuksessa myönteinen kehitys jatkuu sekä puukaupassa, palvelumyynnissä että korjuussa. Helmi-maaliskuussa järjestimme Metsäliitto Osuuskunnan 90-vuotisjuhlaseminaareja, joihin osallistui noin 5 000 omistajajäsentä ja heidän seuralaistaan.

EU:n metsäpolitiikan toimeenpanossa riittää työnsarkaa. Vanhojen ja primäärimetsien kansalliset määritelmät ovat valmisteluvaiheen loppusuoralla. On tärkeää, että määritelmät ovat selkeät, jotta pelikentän rajat ovat kaikille yhteiset. Valtion tulee varata riittävä rahoitus yksityismetsien kriteerit täyttäville kohteille, jotta ei muodostu harmaan suojelun riskiä. Ennallistamisasetus puolestaan jäi EU:ssa pöydälle ja siihen palataan mahdollisesti kevään aikana.

Nyt on erinomainen aika tarkistaa omien metsien tilanne ja varmistaa metsien kasvukunto taimikonhoidolla ja harvennushakkuilla. Kiitos omistajajäsenille toimeliaasta alkuvuodesta ja vehreää kevättä kaikille!

Metsäjohtaja
Juha Jumppanen vastaa Metsä Groupin metsäjohtajana konsernin puunhankinnasta ja metsäpalveluista. Hän on työskennellyt koko työuransa Metsä Groupissa. Hän aloitti metsänhoitopalveluliiketoiminnassa, ja sen jälkeen kokemusta on kertynyt puunkorjuun, teollisten asiakasyhteyksien, jäsenpalveluiden ja puukaupan tehtävistä. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat jatkuva parantaminen sekä asiakaskokemuksen ja henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen.