Puukaupan erinomainen vire on jatkunut

Omistajajäsenet hyödynsivät vilkkaasti tarjolla olleen bonus- ja hintatakuukampanjan. Puuvaratilanteemme on hyvä ja ostamme aktiivisesti erityisesti harvennusleimikoita sekä hankintapuuta.
  • Puumarkkinakatsaus
  • |
Metsäjohtaja

Hyvä vire puumarkkinoilla on jatkunut, ja Metsäteollisuus ry:n jäsenten ostot yksityismetsistä ovat alkuvuonna olleet yli 50 prosenttia suuremmat kuin vuosi sitten. Mänty- ja koivukuitupuun viikkohinnat ovat vahvistuneet noin 40 prosenttia ja tukit yli 10 prosenttia vuoden takaisesta. Tällä hetkellä ostoslistamme kärjessä ovat kesäkorjuukelpoiset harvennusleimikot, koivutukki ja hankintapuu.

Onnistuimme alkuvuonna tekemään korjuussa tuotantoennätyksen ja varastot nousivat tavoitellulle tasolle. Kesä jatkuu edelleen toimeliaana. Työllisyysnäkymä korjuuyrittäjillemme on hyvä, koska valmistaudumme Kemin biotuotetehtaan starttiin kolmannella neljänneksellä. Tehtaan puulogistiikan ja automatisoidun puunvastaanoton testit käynnistyivät huhtikuussa.

Uudet PEFC- ja FSC®-standardit saivat kansainvälisen hyväksynnän, ja niiden koulutukset ovat parhaillaan menossa henkilöstölle ja kuljettajille.

Itämeren alueen puumarkkinatilanteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Baltiassa kuitupuiden sekä energiapuun hinnat ovat jatkaneet erittäin voimakasta laskua ja kuorenpäälliset tienvarsihinnat ovat kilpailukykyiset Suomen vastaaviin verrattuna. Myös Ruotsissa kuitupuun tilanne on tasapainottunut talven aikana. Meille ykkössijalla on aina kotimainen omistajajäsenten puu.

Lanseerasimme huhtikuussa uuden Metsä Group Plus -metsänhoitomallin, jonka tavoitteena ovat jatkuvasti elinvoimaisemmat ja monimuotoisemmat suomalaismetsät ylisukupolvisesti. Mallin mukaan hakkuissa jätetään enemmän säästöpuita ja tehdään enemmän tekopökkelöitä hehtaaria kohden kuin sertifiointijärjestelmät edellyttävät. Säästöpuuryhmien polttamista lisätään, jotta lahopuustoa muodostuu nopeammin ja paloympäristössä elävien lajien elinolot turvataan. Arvokkaiden elinympäristöjen ja rantametsien osalta palvelu edustaa korkeinta nykyisin käytössä olevaa sertifioinnin vaatimustasoa.

Metsä Group Plus mahdollistaa metsätalouden harjoittamisen aiempaakin enemmän luontoarvoja kunnioittaen ja vastuullinen ylisukupolvisuus toteutuu nykyistäkin paremmin: haluamme jättää metsäomaisuuden paremmassa ja tuottavammassa kunnossa jatkajille. Malli on vapaaehtoinen, ja Metsä Group maksaa omistajajäsenille Metsä Group Plus -puusta hehtaarikohtaisen bonuksen sekä korvaa siten lisätoimista aiheutuvat kustannukset.

Suosittelemme metsänomistajajäsenillemme tämän uuden mallin mukaista toimintaa laaja-alaisesti ja uskon, että siitä tulee merkittävä toimintatapa.

Kuusenkirjanpainaja- ja myrskytuhojen lähes reaaliaikaisesti tunnistavan sovelluksen kehitystyö on edennyt ripeästi ja pääsemme pian lanseeraamaan tuotteen markkinoille. Uskon, että tämä tuo merkittävää lisäarvoa metsänomistajille ja meille tulevaisuudessa.

Aloitimme uuden palvelumallin koulutuksen kenttähenkilöstölle talvella, ja tähtäämme sen avulla entistä parempaan asiakaspalveluun.

Panostamme edelleen harvennuksilla erinomaiseen korjuujälkeen. Metsäkeskuksen viime vuoden lopulla julkaisemassa korjuujälkiselvityksessä on löytynyt järjestelmällisiä tiedonkeruun virheitä ja johtopäätöksiä on tarkasteltava uudelleen. Omat tutkimuksemme osoittavat harvennusten korjuujäljen olevan hyvä. Aina kuitenkin löytyy parannettavaa meilläkin.

Ilmastonmuutoskeskustelu jatkuu yhteiskunnassa aktiivisena. Ilmastomuutoksen torjunnassa olennaisinta on fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja toisaalta niiden korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla. Metsäsektorin tarjoamat ratkaisut on saatava laajempana kokonaisuutena esiin. Ensisijaisia keinoja metsänielun kasvattamiseen ovat hyvä ja oikea-aikainen metsänhoito, pitkäikäisten hiiltä sitovien puutuotteiden osuuden kasvattaminen, maaperäpäästöjen ja metsäkadon globaali vähentäminen. Hakkurajoituksilla ei ole mahdollista saavuttaa pitkän aikavälin hyötyjä.

Metsäliitto Osuuskunnan PEFC logolisenssi: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskunnan FSC-ryhmäsertifikaatin logolisenssi: FSC-C111942

Metsäjohtaja
Juha Jumppanen vastaa Metsä Groupin metsäjohtajana konsernin puunhankinnasta ja metsäpalveluista. Hän on työskennellyt koko työuransa Metsä Groupissa. Hän aloitti metsänhoitopalveluliiketoiminnassa, ja sen jälkeen kokemusta on kertynyt puunkorjuun, teollisten asiakasyhteyksien, jäsenpalveluiden ja puukaupan tehtävistä. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat jatkuva parantaminen sekä asiakaskokemuksen ja henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen.