Puun ostomäärä kasvaa

Metsäteollisuuden markkina tilanne jatkuu haasteellisena, mutta investointimme ja tuontipuun korvaaminen vahvistavat puun kysyntää. Onnistuimme viime vuonna puukaupallisesti hyvin, ja ostomäärämme vastasi oman teollisuutemme tarpeita. Kuluvalle vuodelle tavoittelemme vahvasti kasvavia ostomääriä, koska Kemin biotuotetehdas lisää puunkäyttöään.
  • Puumarkkinakatsaus
  • |
Metsäjohtaja

Ostohalukkuutemme kohdistuu erityisesti harvennushakkuisiin ja hankintapuuhun, mutta ostamme mielellämme myös uudistushakkuukohteita.

Viime vuosi oli konkreettinen esimerkki siitä, että luomme hyötyjä nimenomaan omistajajäsenillemme. Maksoimme vuonna 2023 omistajajäsenille ennätyksellisen 101 miljoonan euron voitonjaon vuodelta 2022 sekä lisäksi puukaupan bonuksia ja hintatakuita noin 24 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden puukauppakampanjamme tarjoaa omistajajäsenille lisäetuja. Maksamme Metsä Group Plus -kaupoille aiempaa korkeamman lisäbonuksen uudistushakkuille, ja nyt lisäbonuksen saa myös harvennushakkuille – nämä siis normaalien puukauppabonusten lisäksi. Lisäksi sopimusasiakkaille on tarjolla kuitupuun katoton hintatakuu.

Metsä Group Plus -metsänhoitomalli on saavuttanut kasvavaa suosiota, ja vaikuttaa siltä, että siitä tulee merkittävä metsänhoitomalli Suomeen. Samoin edelläkävijänä kehittämämme järeysrunkohinnoittelu on vakiintunut kauppatapa, ja sen osuus harvennuksistamme oli viime vuonna jo lähes kolmannes.

Laskimme viime vuoden elokuussa kuitupuun minimiläpimittaa puunkorjuussa kuudesta senttimetristä viiteen määräaikaisesti vuoden loppuun asti. Kokemukset muutoksesta olivat hyviä, joten päätimme jatkaa viiden senttimetrin minimiläpimitalla vuodenvaihteen jälkeenkin. Tämä muutos tuo taloudellista hyötyä metsänomistajille.

Työllisyysnäkymät korjuu- ja kuljetusyrittäjillemme ovat poikkeuksellisen vahvat ja tavoittelemme uusia määräennätyksiä niin korjuussa kuin logistiikassakin.

Itämeren alueen puumarkkinatilanne on suhteellisen tasapainoinen. Baltiassa kuitupuun kuorelliset tienvarsihinnat ovat Suomen tasolla ja energiapuun hinnat matalammat. Ruotsissakin havukuitupuun markkinatilanne on tasapainoinen ja tienvarsihinnat samalla tasolla kuin Suomessa.

Asiakaskokemuksessa saavutimme viime vuonna uuden ennätyksen ja tavoitteemme on edelleen parantaa toimintaamme. Vuodenvaihteessa valmistunut palveluportfolio 2030 -tiekarttamme viitoittaa suuntaa asiakaskokemuksen kehittämiselle. Metsäpalvelumme kasvoivat viime vuonna ja pääsimme liikevaihdossa kaksinumeroisiin kasvulukuihin.

EU:n metsäpolitiikan kansallisessa täytäntöönpanossa riittää työnsarkaa. EU:n biodiversiteettistrategian kansalliset suojelusitoumukset sekä kriteerit vanhoille ja luonnontilaisille metsille ovat valmisteluvaiheen loppusuoralla. On tärkeää saada vanhoille ja luonnontilaisille metsille selkeät kriteerit, jotta meillä on yhteiset pelikentän rajat. Valtion tulee myös varata riittävä rahoitus yksityismetsien kriteerit täyttäville kohteille, jotta meille ei muodostu harmaan suojelun riskiä yksityismetsiin.

Omistajajäseniltä tuli loka-marraskuun Uudista Metsää -ideakilpailuun hieno määrä eli noin 250 aloitetta, joilla toimintaa talousmetsissä voitaisiin muokata yhä vastuullisemmaksi. Kilpailu on käytännön esimerkki siitä, miten me yhdessä kehitämme toimintaamme. Kiitos kaikille osallistuneille ja onnea palkituille.

Kiitos omistajajäsenille erinomaisesta yhteistyöstä viime vuonna ja aktiivista talvea!

Metsäjohtaja
Juha Jumppanen vastaa Metsä Groupin metsäjohtajana konsernin puunhankinnasta ja metsäpalveluista. Hän on työskennellyt koko työuransa Metsä Groupissa. Hän aloitti metsänhoitopalveluliiketoiminnassa, ja sen jälkeen kokemusta on kertynyt puunkorjuun, teollisten asiakasyhteyksien, jäsenpalveluiden ja puukaupan tehtävistä. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat jatkuva parantaminen sekä asiakaskokemuksen ja henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen.