Metsä Group säljer virkesanskaffningsverksamheten i Estland

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Groups moderföretag, Metsäliitto Osuuskunta, säljer virkesanskaffningsverksamheten i Estland till estniska Combiwood Grupp OÜs dotterbolaget Combi Forest OÜ. Säljaren är dotterbolaget Metsä Forest Eesti AS, som Metsäliitto Osuuskunta äger till hundra procent. Parterna har samtidigt kommit överens om långvariga leveranser av massaved och flis till Metsä Group.

Syftet med arrangemanget är att göra Metsä Groups virkesanskaffning än mer flexibel. Alla anställda på Metsä Forest Eesti AS övergår som gamla anställda till den nya ägaren.

Arrangemanget kräver godkännande från den estniska konkurrensmyndigheten, som förväntas godkänna försäljningen under det första halvåret 2024. Försäljningen av virkesanskaffningsverksamheten i Estland har inga större ekonomiska konsekvenser för Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster.

Ytterligare information:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, virkesanskaffning och skogstjänster, Metsä Group, telefon +358 50 384 4808
Gert Rahnel, Member of management board, Combiwood Grupp, telefon +372 502 8284
Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, virkesanskaffning och skogstjänster, Metsä Group, telefon +358 50 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2023 uppgick vår totala försäljning till 2,2 miljarder euro och vi har cirka 700 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook