Metsä Group myy Viron puunhankintaliiketoimintansa

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta myy Viron puunhankintaliiketoimintansa virolaisen Combiwood Grupp OÜ:n tytäryhtiölle Combi Forest OÜ:lle. Myyjäyhtiö on Metsäliitto Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Metsä Forest Eesti AS. Osapuolet ovat samalla sopineet kuitupuun ja hakkeen pitkäaikaisista toimituksista Metsä Groupille.

Järjestelyllä tavoitellaan Metsä Groupin puunhankinnan joustavuuden edelleen parantamista. Kaikki Metsä Forest Eesti AS:n työntekijät siirtyvät uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Järjestely edellyttää Viron kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana. Viron puunhankintaliiketoiminnan myynnillä ei ole olennaisia taloudellisia vaikutuksia Metsä Groupin puunhankinta- ja metsäpalveluliiketoiminnalle.

Lisätietoja:

Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, p. +358 50 384 4808
Gert Rahnel, Member of management board, Combiwood Grupp, +372 502 8284
Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, + 358 50 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen. Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. 

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistämme noin 700 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Metsä palvelee: X | Facebook