Metsä Group anställer 64 unga för planteringsarbeten i sommar

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster anställer inkommande sommar 16‒17 år gamla ungdomar för planteringsarbete. Den tre veckor långa sommararbetstiden infaller i juni. Ansökningen är öppen 14.2‒1.3.2024.

”Vi vill erbjuda unga en möjlighet att skaffa sig arbetserfarenhet och bekanta sig med arbetsmöjligheterna inom skogsbranschen”, berättar produktionschef Marko Yläjärvi från Metsä Group.

De unga arbetar i grupper på åtta personer på olika håll i Finland. Varje grupp handleds av en erfaren sommararbetare som transporterar gruppen till arbetsplatsen och övervakar ungdomarnas arbete och säkerhet. Ungdomarna får en gedigen inskolning i planteringsarbete och säkerhetsfrågor innan arbetet inleds.

Planteringsarbete blev aktuellt som sommararbete, eftersom planteringsarbete lämpar sig för många och inte kräver tidigare arbetserfarenhet.

”Inom skogsbranschen finns det arbeten som lämpar sig för under 18 år gamla. I planteringsarbetet är det viktigt att man orkar röra sig i fält och utföra fysiskt arbete. Vi söker hurtiga och motiverade unga”, berättar Yläjärvi.

Ansökningen till sommararbetsplatserna är öppen på Metsä Groups webbplats 14.2‒1.3.2024. Arbetsplatser finns i Rovaniemi, Joensuu, Seinäjoki, St Michel, Ikalis och Åbo.

Sommararbetsplatser för minderåriga publiceras på vår webbplats www.metsagroup.com/kesatyot. En länk till platsannonsen hittas under tiden 14.2‒1.3.2024 med sökordet ”istutus”.

Tilläggsuppgifter:

Marko Yläjärvi, produktionschef, Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster, tfn 0500 291 413
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911

 


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2023 uppgick vår totala försäljning till 2,2 miljarder euro och vi har cirka 700 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook