Tuukka Korkiatupa har utsedd till CFO för Metsä Forest

Pressmeddelande 15 Maj 2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Tuukka Korkiatupa har utsetts till ekonomichef och medlem av Metsä Forests ledningsgrupp från och med den 15 maj 2023.  Korkiatupa rapporterar till Metsä Forests branschdirektör, skogsdirektör Juha Jumppanen.

Korkiatupa har arbetat i Metsä Forests finansorganisation i olika befattningar sedan 2008.

Sini Nevalainen, tidigare CFO för Metsä Forest, har utsetts till en ny tjänst inom Metsä Groups ICT med ansvar för resourcing.

Önskemål om ytterligare information:

Juha Jumppanen, Skogsdirektör, Metsä Forest, tel. +358 50 384 4808


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook