Tuukka Korkiatupa Metsä Forestin talousjohtajaksi

Lehdistötiedote 15.toukokuuta.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Tuukka Korkiatupa on nimitetty Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalvelujen eli Metsä Forestin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 15.5.2023 alkaen.  Korkiatupa raportoi Metsä Forestin toimialajohtaja Juha Jumppaselle.

Korkiatupa on työskennellyt Metsä Forestissa talouden organisaatiossa eri tehtävissä vuodesta 2008 alkaen.

Metsä Forestin talousjohtajan tehtävää aiemmin hoitanut Sini Nevalainen on nimitetty uuteen tehtävään Metsä Groupin ICT:hen vastaamaan resurssoinnista.

Lisätietoja:

Juha Jumppanen, EVP, Metsä Forest, puh. 050 384 4808


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 

metsagroup.com/fi/puunhankinta

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 750 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook