Metsä Group och Risutec kombinerar markberedning till skotare på ett nytt sätt

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group och Risutec har tillsammans utvecklat en tilläggsanordning med vars hjälp man kan utföra markberedning med skotare samtidigt med drivning av hyggesrester. Detta ökar produktiviteten och bidrar till att minska på skogsbrukets fossila utsläpp.

Metsä Group och den inhemska tillverkaren av skogsbruksmaskiner Risutec har ett gemensamt mål i att utveckla den maskinella skogsvården. Markberedningen är en central åtgärd inom skogsförnyelse i syfte att förbättra frönas och plantornas etablering och minska på plantskador.

”Med denna nya anordning kan markberedningen utföras effektivare och miljövänligare än tidigare. Kombinering av arbetsslagen underlättar också den bråda skogsvårdssäsongen på våren”, berättar Metsä Groups utvecklingsdirektör för virkesanskaffning Juho Rantala.

”Tanken med den nya anordningen är att man med samma maskin kan utföra markberedning och driva hyggesrester. Det går snabbt att fästa och ta loss anordningen från skotaren. Man kan göra markberedning och samla in hyggesrester och sedan åter köra ut virke”, förklarar Risutecs verkställande direktör Jussi Aikala.

Då samma maskin samlar in hyggesrester och utför markberedning, undviker man en flyttning av maskiner. Detta minskar utsläppen i hela virkesanskaffningskedjan. Målet är också att bevara markberedningens goda kvalitet och minska på markberedningskostnaderna på objekt som lämpar sig för metoden.

Metsä Group utvecklar långsiktigt ny teknologi för skogsbruket i samarbete med sina kompanjoner. Anordningen är en fortsättning på tillämpningen Asta som utvecklades i samarbete med Risutec. Asta räknar ut och rapporterar bearbetningspunkternas täthet an efter att arbetet framskrider. Tillämpningen används i stor omfattning av Metsä Groups avtalsentreprenörer.

”Vår tanke med detta samarbete är att Risutec får en produkt av denna anordning. Vi för å vår sida ut metoden till entreprenörsfältet och som en tjänst till skogsägarna”, berättar Rantala.

Aikala från Risutec säger att bolaget inte skulle ha gått in i utvecklingsarbetet utan Metsä Groups satsning. ”Det är av central betydelse för vårt utvecklingsarbete att det finns en äkta efterfrågan för den nya anordningen.”

Bild för medias bruk finns här.

Tilläggsuppgifter

Juho Rantala, utvecklingsdirektör, Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster, tfn +358 40 143 6347

Jussi Aikala, verkställande direktör, Risutec, tfn +358 500 72 1764

Juha Laine, direktör, marknadsföring och kommunikation, Metsä Group, tfn +358 50 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook