Metsä Group ja Risutec yhdistävät maanmuokkauksen ajokoneeseen uudella tavalla

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group ja Risutec ovat yhdessä kehittäneet lisälaitteen, jonka avulla ajokoneella voidaan muokata maata hakkuutähteiden korjuun yhteydessä. Tämä lisää tuottavuutta ja auttaa vähentämään metsätalouden fossiilisia päästöjä.

Metsä Groupin ja kotimaisen metsänhoidon koneita valmistavan Risutecin yhteinen tavoite on kehittää koneellista metsänhoitoa. Maanmuokkaus on metsänuudistamiseen liittyvä keskeinen toimenpide, jolla parannetaan taimien ja siementen kasvuun lähtöä ja vähennetään taimituhoja.

”Tämän uuden lisälaitteen myötä muokkaus voidaan tehdä aiempaa tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Työlajien yhdistäminen tuo myös helpotusta kevään kiireiseen metsänhoitosesonkiin”, Metsä Groupin puunhankinnan kehitysjohtaja Juho Rantala kertoo.

”Uuden lisälaitteen idea on, että samalla ajokoneella voidaan muokata maata ja korjata hakkuutähteitä. Lisälaitteen voi irrottaa ja pultata takaisin ajokoneeseen nopeasti.  Välillä voi muokata ja kerätä hakkuutähdettä ja välillä olla puunajossa”, Risutecin toimitusjohtaja Jussi Aikala selittää.

Kun sama ajokone tekee hakkuutähteiden keruun ja maanmuokkauksen, vältetään yksi koneiden siirtovaihe. Tämä vähentää päästöjä koko puunhankintaketjussa. Tavoitteena on myös säilyttää maanmuokkauksen hyvä laatu ja alentaa maanmuokkauksen kustannuksia menetelmälle sopivilla kohteilla.

Metsä Group kehittää pitkäjänteisesti uutta teknologiaa metsätalouteen kumppanien kanssa. Lisälaite on jatkumoa Risutecin kanssa kehitetylle Asta-sovellukselle, jonka avulla lasketaan ja raportoidaan muokkauspisteiden tiheyttä työn edetessä. Sovellus on laajasti käytössä Metsä Groupin sopimusyrittäjillä.

”Meidän ajatus tässä yhteistyössä on, että Risutec saa tästäkin tuotteen. Ja me taas viemme asiaa eteenpäin yrittäjäkenttään ja palveluna metsänomistajille”, Rantala kertoo.

Risutecin Aikala sanoo, etteivät he olisi lähteneet kehitystyöhön ilman Metsä Groupin panosta. ”Kehitystyössä keskeistä on, että uudelle laitteelle on aito kysyntä.”

Kuva median käyttöön täällä.

Lisätietoja

Juho Rantala, kehitysjohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, p. +358 40 143 6347

Jussi Aikala, toimitusjohtaja, Risutec, p. +358 500 72 1764

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, +358 50 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen. Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. 

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 750 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Metsä palvelee: X | Facebook