Metsä Group minskar virkesanskaffningens utsläpp med 30 procent

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group har ställt som mål att minska virkesanskaffningens fossila utsläpp i Finland med 30 procent före 2030 i jämförelse med 2022. Som ett led i detta arbete tar Metsä Group i bruk el- och biogaslastbilar för virkestransporter till bioproduktfabriken i Kemi.

Metsä Group tillverkar och säljer produkter som bidrar till lösningen av globala klimatproblem då de lagrar kol och ersätter produkter som tillverkas av fossila råvaror. Vid Metsä Groups fabriker har man förbundit sig vid att använda enbart förnybara bränslen 2030.

 ”Det är viktigt att vi även inom virkesanskaffningen dryftar metoder för att ersätta fossila bränslen och de koldioxidutsläpp som de förorsakar”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

För att minska de fossila utsläppen har Metsä Group startat ett pilotprojekt, där man testar användning av eldriven lastbil för virkestransporter mellan virkesterminalerna och den bioproduktfabrik i Kemi som startade under hösten. Dessutom byggs laddningsinfrastruktur för ellastbilarna vid bioproduktfabriken i Kemi. Inom projektet uppmuntras också entreprenörerna på olika sätt att skaffa lastbilar som använder fossilfria bränslen.

Enligt Metsä Groups kalkyler härstammar ungefär hälften av virkesanskaffningens utsläpp från drivningen och ungefär hälften från transporterna.

”Under de närmaste åren kommer det sannolikt flera lösningar för minskning av utsläpp inom transportsektorn och därför koncentrerar vi nu oss särskilt på minskning av utsläpp just inom transporterna”, berättar Jumppanen.

Tills vidare har Metsä Group minskat på virkesanskaffningens koldioxidutsläpp genom att öka andelen tågtransporter och användning av biodiesel. Då den nya bioproduktfabriken i Kemi togs i bruk, ökade andelen transporter med eltåg betydligt.

”Tillgången på el- och biogaslastbilar som lämpar sig för virkestransporter har varit svag, men utbudet har förbättrats. Vi vill uppmuntra och understöda entreprenörerna till anskaffning av el- och biogaslastbilar”, berättar Metsä Groups produktionsdirektör Hannu Alarautalahti.

”De första biogaslastbilarna är redan beställda och före utgången av nästa år kommer vi att ha uppskattningsvis 10 gasbilar i bruk”, säger Alarautalahti.

Metsä Group vill vara en föregångare i fråga om minskade utsläpp och en vägvisare för hela branschen. ”Vi hoppas på goda erfarenheter från pilotprojekten, så att vi kan möjliggöra fossilfri teknologi i hela branschen” konstaterar Juha Jumppanen.

Tilläggsuppgifter:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tel. +358 50 384 4808

Hannu Alarautalahti, produktionsdirektör, Metsä Group, tel.+358  50 598 7145

Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tel.  +358 50 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. 

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering

Följ Metsä palvelee på X | Facebook