Metsä Group vähentää puunhankinnan päästöjä 30 prosentilla

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Groupin tavoitteena on vähentää puunhankinnan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä Suomessa 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2022 tasoon. Yhtenä keinona päästöjen vähentämiseksi Metsä Group ottaa käyttöön sähkö- ja biokaasurekkoja Kemin biotuotetehtaan puunkuljetuksiin.

Metsä Group valmistaa ja myy tuotteita, jotka ratkaisevat ilmastonmuutokseen liittyviä globaaleja ongelmia varastoimalla hiiltä ja korvaamalla fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Metsä Groupin tehtailla on sitouduttu siihen, että vuonna 2030 käytämme vain uusiutuvia polttoaineita.

”On tärkeää miettiä keinoja, joilla voimme myös puunhankinnassa päästä irti fossiilisista polttoaineista ja niiden aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen sanoo.

Fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Metsä Group on käynnistänyt pilottihankkeen, jossa testataan sähkörekan käyttöä puunkuljetuksissa Kemin syksyllä käynnistyneen biotuotetehtaan ja puuterminaalien välillä. Lisäksi Kemin biotuotetehtaalle rakennetaan latausinfraa sähkörekkojen käyttöön. Hankkeen puitteissa myös kannustetaan eri tavoin yrittäjiä hankkimaan fossiilittomia polttoaineita käyttäviä rekkoja.

Metsä Groupin laskelmien mukaan puunhankinnan hiilidioksidipäästöistä noin puolet syntyy puunkorjuusta ja puolet kuljetuksista.

”Lähivuosina päästöjen vähentämiseen on odotettavissa enemmän ratkaisuja puunkuljetusten puolelle, joten siksi keskitymme nyt etenkin kuljetuksen päästöjen vähentämiseen”, Jumppanen kertoo.

Tähän mennessä Metsä Group on vähentänyt puunhankinnan hiilidioksidipäästöjä junakuljetuksia lisäämällä ja uusiutuvan dieselin käytöllä. Kun Kemin uusi biotuotetehdas otettiin käyttöön, erityisesti sähköjunakuljetusten osuus nousi merkittävästi.

”Puutavarankuljetukseen sopivia sähkö- ja biokaasuautoja on ollut heikosti saatavilla, mutta niiden tarjonta on nyt parantunut. Haluammekin kannustaa ja tukee yrittäjiä sähkö- ja biokaasuautojen hankinnassa”, Metsä Groupin tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti kertoo.

”Ensimmäiset kaasurekat on jo tilattu, ja ensi vuoden loppuun mennessä meillä on käytössä arviolta 10 kaasurekkaa”, Alarautalahti sanoo.

Metsä Group haluaa olla päästöjen vähentämisessä edelläkävijä ja näyttää suuntaa koko toimialalle. ”Toivomme, että saamme pilottien kautta hyviä kokemuksia, jotka mahdollistavat fossiilittoman teknologian yleistymisen koko toimialalla”, Juha Jumppanen toteaa.

Lisätietoja:

Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group, puh. +358 50 384 4808

Hannu Alarautalahti, tuotantojohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, puh. +358  50 598 7145

Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut p. +358 50 526 4911


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen. Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. 

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 750 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Metsä palvelee: X | Facebook