Metsä Group känner framledes till sina skördares position med några centimeters noggrannhet

Pressmeddelande 6.6.2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Under slutet av året kommer Metsä Groups entreprenörer att montera anordningar för exakt positionsbestämning på sina skördare och med hjälp av dessa känner man skördarhuvudets position med några centimeters noggrannhet.

”För närvarande känner vi till skördarhuvudets position med några meters noggrannhet. Den nya teknologi som nu tas i bruk gör det möjligt att känna till skördarnas och framför allt det avverkande skördarhuvudets position med några centimeters noggrannhet”, berättar Metsä Groups produktionsdirektör inom virkesanskaffning Hannu Alarautalahti.

GPS-positionsbestämning har använts redan länge inom skogsbruket. Ny satellitpositionsbestämningsteknologi har möjliggjort förbättring av precisionen. Först ute på marknaden med precisionspositionsbestämning med några centimeters noggrannhet är Komatsu Forest.

”Vi har under flera år samarbetat aktivt med maskintillverkarna för att få i bruk exakt positionsbestämning”, säger Alarautalahti.

Exakt positionsbestämning är nyttigt för Metsä Group, avtalsentreprenörerna och skogsägarna.

För skogsägarna är nyttan uppenbar: risken för att avverkningen sträcker sig över på fel fastighet på grund av inexakt positionsbestämning minskar avsevärt. Skördarhuvudet kan fälla träd på upp till 11 meters avstånd från maskinen och då kan en figurgräns eller ännu värre, en fastighetsgräns bli mellan maskin och skördarhuvud. Det förekommer tyvärr fortfarande att arbetet går över fastighetsgränser, eftersom dessa inte hålls öppna.

Metsä Groups personal sparar arbetstid då oklara fastighets- eller figurgränser inte alltid måste markeras i fält med fiberband.

Skördarförarens arbete effektiveras då föraren inte måste avlägsna sig från hytten för att kontrollera var gränsen gå och om den är utmärkt eller inte.

”Exakt positionsbestämning kommer tillsammans med Komatsus MaxiVision-system att underlätta förarens arbete. I systemet kan man till exempel definiera alarm för olika saker så som gränser, skyddszoner och andra saker som ska beaktas. Systemet kan också betjäna behov inom skogscertifieringen, så som att påminna om naturvårdsträd, konstgjorda högstubbar etc. Eftersom man nu känner till fällhuvudsets exakta position, erhåller man också den exakta positionen för avverkade träd och exakt läge för tillverkade högstubbar och dessa uppgifter överförs till skotaren som kör ihop virket. Detta är till hjälp särskilt på vintern om det har hunnit snöa på det upparbetade virket. Framledes kommer den exakta positionen att vara en grund för framtida innovationer”, kommenterar Jari Nurminen, Komatsu Forests verkställande direktör.

Metsä Group vill ge skogsägarna en överlägsen kundupplevelse och exakt positionsbestämning är ett sätt att producera den här erfarenheten.

”De investeringar som görs i exakt positionsbestämning betalar sig snabbt tillbaka genom effektivare arbetstid. Vi kommer att förutsätta att våra avtalsentreprenörer tar i bruk exakt positionsbestämning i nya skördare och sådana skördare som redan är bruk, på vilka sådan kan monteras. Komatsu Forest är föregångare, men jag tror att andra maskintillverkare följer snabbt efter”, säger Alarautalahti.

Tilläggsuppgifter:

Hannu Alarautalahti, produktionsdirektör, Metsä Group virkesanskaffning och skogstjänster, tel. +358 50 598 7145

Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Group virkesanskaffning och skogstjänster, tel. +358 50 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook