Metsä Group tietää jatkossa hakkuukoneidensa sijainnin senttien tarkkuudella

Lehdistötiedote 6.6.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Groupin yrittäjien hakkuukoneisiin asennetaan loppuvuoden aikana tarkkuuspaikannuslaitteita, joiden avulla hakkuukoneiden kouran sijainti tiedetään muutaman senttimetrin tarkkuudella.

”Tällä hetkellä tiedämme hakkuukoneiden kourien sijainnin muutaman metrin tarkkuudella. Nyt käyttöön otettava uusi teknologia mahdollistaa sen, että hakkuukoneiden ja ennen kaikkea puut kaatavan kouran sijainti tiedetään muutaman senttimetrin tarkkuudella”, Metsä Groupin puunhankinnan tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti kertoo.

GPS-paikannusta on käytetty metsätaloudessa pitkään. Uusi satelliittipaikannusteknologia on mahdollistanut paikannuksen tarkkuuden kehittämisen. Ensimmäisenä muutaman sentin sijaintitarkkuuteen yltävän tarkkuuspaikannuksen tuo markkinoille Komatsu Forest.

”Olemme tehneet usean vuoden ajan aktiivisesti yhteistyötä konevalmistajien kanssa, jotta tarkkuuspaikannus saadaan käyttöön”, Alarautalahti sanoo.

Tarkkuuspaikannuksen käyttö tuo hyötyjä niin Metsä Groupille, sopimusyrittäjille että metsänomistajille.

Metsänomistajien hyöty on selvä: riski siitä, että hakkuu ulottuisi väärälle kiinteistölle epätarkan sijaintiedon vuoksi pienenee edelleen merkittävästi. Hakkuukoneen koura yltää kaatamaan puita enimmillään 11 metrin etäisyydellä koneesta ja siinä välissä voi olla hakattavan kuvion raja, tai pahimmillaan kiinteistön raja. Rajojen ylityksiä tapahtuu valitettavasti edelleen, koska kiinteistöjen rajoja ei pidetä auki.

Metsä Groupin henkilökunnalta säästyy työaikaa, kun epäselviä kiinteistön tai hakattavan kuvion rajoja ei aina tarvitse käydä maastossa merkitsemässä kuitunauhoin.

Hakkuukoneen kuljettajien työ tehostuu, kun kuljettajan ei tarvitse poistua hytistä tarkistamaan, missä raja on, ja onko se merkitty vai ei.

”Tarkkuuspaikannus yhdessä Komatsun MaxiVision järjestelmän kanssa tulee avustamaan ja helpottamaan kuljettajan toimintaa. Järjestelmään voidaan määritellä esimerkiksi hälytyksiä erilaisista asioista kuten rajoista, suojavyöhykkeistä ja muista huomioon otettavista asioista. Järjestelmä saadaan avustamaan myös metsäsertifioinnin tarpeisiin kuten muistuttamaan säästöpuista, tekopökkelöistä jne. Koska nyt tiedetään harvesteripään tarkka sijainti, niin sen myötä saadaan myös kaadetun puun tarkka paikka ja tehtyjen pöllien tarkat paikat, mitkä tiedot siirtyvät pöllit keräävälle kuormatraktorille. Tämä auttaa etenkin talvella, jos lumi on kerennyt satamaan jo tehtyjen pöllien päälle. Jatkossa tarkka paikkatieto tulee olemaan perusta tulevaisuuden innovaatioille”, Jari Nurminen, Komatsu Forestin toimitusjohtaja kommentoi.

Metsä Group haluaa tarjota metsänomistajille ylivoimaisen asiakaskokemuksen, ja tarkkuuspaikannus on yksi keino tämän kokemuksen tuottamisessa.

”Tarkkuuspaikannukseen tehtävät investoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin tehokkaan työajan lisääntymisen vuoksi. Tulemme edellyttämään sopimusyrittäjiltämme tarkkuuspaikannuksen käyttöönottoa sekä uusissa hakkuukoneissa että sellaisissa jo käytössä olevissa, joihin menetelmän voi jälkiasentaa. Komatsu Forest on tässä edelläkävijä, mutta uskon, että muut konevalmistajat seuraavat pian perässä”, Alarautalahti sanoo.

Lisätietoja:

Hannu Alarautalahti, tuotantojohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, p.  050 598 7145

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut 050 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 

metsagroup.com/fi/puunhankinta

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 750 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook