Juha Laine har utsetts till Metsä Forests SVP, Marketing and Communications

Metsä Forest pressmeddelande 27 mars 2023 kl 15:00
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Juha Laine har utsetts till SVP, Marketing and Communications och medlem av ledningsgruppen för Metsä Groups virkesinköp och skogstjänster, det vill säga Metsä Forest från och med den 1 maj 2023. Laine är i sin nya position ansvarig även för medlemstjänster. Han rapporterar till EVP, Metsä Forest Juha Jumppanen.

Laine har arbetat på Metsä Group i olika befattningar sedan 2002. Han flyttar till sin nya roll från tjänsten som Metsä Groups SVP, Communications, som han har haft sedan 2015.

https://databank.metsagroup.com/l/b9XtFvXJ2CG7

METSÄ GROUP

Önskemål om ytterligare information:

Juha Jumppanen, EVP, Metsä Forest, tel. +358 50 384 4808


Metsä Group 
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av över 90 000 skogsägare.

Följ Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook