Metsä Group hyödyntää tekoälyä puustotietojen arvioimiseen

Metsä Groupin lehdistötiedote 13.4.2022
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Groupin kehittämä ja käyttöön ottama sovellus hyödyntää monipuolista Suomessa saatavilla olevaa avointa paikkatietoaineistoa ja tekoälyä puustotietojen arviointiin. Sovelluksen avulla voidaan arvioida puukauppaa varten puusto- ja leimikkotiedot luotettavasti jopa ilman maastokäyntiä.

Metsänomistajat hyötyvät Metsä Groupin uudesta sovelluksesta sitä kautta, että puukauppatarjoukset ovat aiempaa tarkempia. Puukauppa tehdään arvioitujen puustotietojen perusteella. Puukauppatulot perustuvat jatkossakin hakkuukoneen mittaamiin tarkkoihin puumääriin.

”Metsäasiantuntija rajaa digitaaliselle kartalle leimikon, josta hän on tekemässä puukauppatarjousta ja sovellus määrittää kohteen puustotiedot kuten tukkiprosentin, puulajeittaisen järeyden, laadun ja runkolukusarjan. Puustotietojen arviointi tekoälyä hyödyntäen perustuu laajoihin erilaisiin julkisiin paikkatietoaineistoihin, joita täydennämme omilla aineistoillamme kuten esimerkiksi hakkuukoneiden mittaustiedolla ja sahojemme tukkimittareista kerätyllä tiedolla”, Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden digitalisaatiojohtaja Olli Leino kertoo.

”Oma henkilöstömme toteutti sovelluksen ideasta valmiiseen ratkaisuun parissa vuodessa. Se otettiin juuri käyttöön koko maassa uudistushakkuita ostettaessa. Laajennus harvennusmetsien puuston arviointiin on työn alla. Samoin myös nykyisten algoritmien tarkkuus paranee jatkuvasti koneoppimisen avulla”, Leino sanoo.

Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppasen mukaan suurin hyöty saadaan puuta ostavien metsäasiantuntijoiden työhön.

”Metsä Group rakentaa maailman moderneinta sahaa Raumalle ja biotuotetehdasta Kemiin. Puunhankintamme Suomessa kasvaa merkittävästi ja rekrytoimme uutta henkilöstöä. Puustotietoja arvioivan sovelluksen käyttö vapauttaa metsäasiantuntijoidemme aikaa maastotyöstä omistajajäsentemme palveluun ja kestävän metsänhoidon neuvontaan.”

”Olemme olleet puunhankinnassa edelläkävijä digitalisaation hyödyntämisessä. Otimme muun muassa ensimmäisenä toimijana käyttöön sähköisen puukaupan vuonna 2015. Haluamme jatkaa tällä tiellä myös tulevaisuudessa.”

Lisätietoja:

Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group, p. 050 384 4808
Olli Leino, digitalisaatiojohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 0400 662 517
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, p. 050 526 4911


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 
www.metsaforest.com

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu lähes 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 2,0 miljardia euroa, ja työllistämme noin 850 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook