Metsä Group betalar dubbel bonus för ägarmedlemmarnas leveransvirke

Metsä Group pressmeddelande 19.10.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group ger flera fördelar till engagerade ägarmedlemmar och betalar dubbel bonus för leveransaffärer som görs med ägarmedlemmarna under tiden 1.11.2022.–31.1.2023.

”Vår virkesanskaffning ökar tack vare investeringarna i Raumo och Kemi och vi vill köpa de ökande volymerna av våra ägarmedlemmar. Genom dubbelbonuskampanjen riktar vi den goda efterfrågan på virke även till Metsä Groups ägarmedlemmar som driver leveransvirke”, säger Jani Riissanen som ansvarar för virkeshandel och skogstjänster i Finland.

Dubbel bonus betalas till alla medlemmar som har rätt till bonus och gör en leveransaffär med Metsä Group under tiden 1.11.2022–31.1.2023. Dubbel bonus betalas för både stock och massaved. Den bonus som betalas per kubikmeter fastställs på basen av avtalsnivå och den virkesvolym som har mottagits av ägarmedlemmen under fyra föregående år.

För ägarmedlemmar med bonusrätt innebär dubbel bonus beroende på ovan nämnda faktorer en bonus på 0,60–2,80 euro per kubikmeter.

De snabbaste leveransavverkarna hinner också dra nytta av det tidighetstillägg som betalas för leveransvirke som mottas av ägarmedlemmarna senast 15.12.2022.

Efterfrågan på leveransvirke

”Vi är redan nu Finlands största köpare av leveransvirke och vi köper allt större mängder leveransvirke. Efterfrågan på ägarmedlemmarnas leveransvirke är utmärkt”, säger Riissanen.

Leveransaffär innebär, att skogsägaren själv fäller och kapar träden och levererar virket till väg, varifrån Metsä Groups avtalsentreprenör hämtar virket med virkestransportbil.

Leveransaffären görs med Metsä Groups lokala skogsexpert och i avtalet kommer man överens om volym, pris, dimensioner och lagringsplats för det virke som skogsägaren tillverkar.

”Ju mera virkeshandel ägarmedlemmen gör med Metsä Group, desto större är nyttan av medlemskapet. Den stock och massaved inklusive leveransvirke som vi i år mottar av ägarmedlemmarna, deltar framledes i den virkeshandelsbaserade vinstutdelningen”, påminner Riissanen.

Tilläggsuppgifter:

Jani Riissanen, direktör, virkeshandel och skogstjänster, Metsä Group, tfn 050 598 8714
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook