Metsä Group köper mera leveransvirke av sina ägarmedlemmar

Metsä Group pressmeddelande 8.9.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group betalar tidighetstillägg till sina ägarmedlemmar för leveransvirke som mottas under perioden 15.9–15.12.2022.

”Vår virkesanskaffning ökar och vi vill köpa de större volymerna av våra ägarmedlemmar. Vi är Finlands största köpare av leveransvirke och nu ökar vi ytterligare inköpen av leveransvirke”, berättar direktören för virkeshandel och skogstjänster Jani Riissanen.

Leveransvirke innebär att skogsägaren själv fäller och kapar stammarna och transporterar virket till väg, varifrån Metsä Groups avtalsentreprenör hämtar virket med stockbil.

Tidighetstillägget betalas till de ägarmedlemmar, som levererar stock och massaved till Metsä Group som leveransvirke under perioden 15.9–15.12.2022. Tidighetstillägget betalas för leveransvirke som mottas under nämnda period, oberoende av när virkesaffären är gjord. Mottagningstidpunkten är avgörande.

”Med tidighetstillägget vill vi sporra våra ägarmedlemmar till leveransavverkningar under hösten samt ge en signal om utmärkt efterfrågan på leveransvirke och en starkare prisnivå”, säger Riissanen.

Leveransaffären görs med Metsä Groups lokala skogsexpert och i avtalet kommer man överens om volymer, priser, dimensioner och mottagningsplatser för det leveransvirke som skogsägaren arbetar upp.

”Ju mera virkeshandel ägarmedlemmen bedriver med Metsä Group, desto större nytta har medlemmen av sitt medlemskap. Den stock och massaved som vi mottar av ägarmedlemmarna, inklusive leveransvirke, deltar i fortsättningen i den virkeshandelsbaserade vinstutdelningen”, påminner Riissanen.

Tilläggsuppgifter:
Jani Riissanen, direktör, virkeshandel och skogstjänster, Metsä Group, tfn 050 598 8714
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911
 


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 

www.metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook