Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, fullmäktigemötets beslut 28.4.2022

Metsä Group pressmeddelande 29.4.2022 klockan 9.00
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattade vid sitt stadgeenliga möte 28.4.2022 beslut om de andelsräntor som betalas för ägarmedlemmarnas andelskapital. På basen av andelslagets resultat 2021 utgår Metsäliitto Osuuskuntas ränta på medlemmarnas stadgeenligt placerade grundandelar med 6,0 % (för 2020: 6,0). För A-tilläggsandelarna utgår räntan med 5,0 % (5,0) och för B-tilläggsandelar med 1,0 % (1,0).

Dessutom beslutades att fördela ett överskott på 0,15 euro per kubikmeter industrivirke som erhållits per medlem under de fyra föregående räkenskapsåren. Återbetalningen av överskottet betalas huvudsakligen i form av Metsä1-tilläggsandelar, men kontant motsvarande det förskottsinnehållning som ska lämnas för varje medlem.

Den föreslagna totala vinstutdelningen är cirka 80 miljoner euro (66), varav andelen vinstbaserad vinstutdelning som betalas som avkastning på överskottet är cirka 10 %. Andelsräntorna och återlämnande av överskottet betalas ut till medlemmarna 12 Maj 2022.

Aila Haikkonen, Jouni Lukkarinen, Laura Mäkinen, Henry Niemelä, Kari Pekonen, Simo Rousu och Janne Sarvijärvi valdes till förvaltningsrådet för att ersätta Antti Isotalo, Antti Jäärni, Petri Kuutti, Jukka Lappalainen, Antti-Jussi Mikkola, Timo Minkkinen och Jukka Vanhatalo. Bland de förvaltningsrådsledamöter som stod i tur att avgå omvaldes Jyrki Ketola, Jari Laineenoja, Keijo Mulari och Jyrki Savolainen.

METSÄ GROUP
 

Tilläggsuppgifter:
Miika Arola, direktör för juridiska ärenden, Metsä Group, tfn 010 465 4205

 


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook