Metsäliitto Osuuskunnan 28.4.2022 pidetyn edustajiston kokouksen päätökset

Metsä Groupin lehdistötiedote 29.4.2022 klo 9
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 28.4.2022 pitämässään varsinaisessa kokouksessaan omistajajäsenten osuuspääomille maksettavista osuuskoroista. Metsäliitto Osuuskunta maksaa jäsenen sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille vuoden 2021 tuloksen perusteella korkoa 6,0 % (vuodelta 2020: 6,0). A-lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 5,0 % (5,0) ja B-lisäosuuspääomalle 1,0 % (1,0).

Lisäksi päätettiin, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,15 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana.

Kokonaisuudessaan päätetty voitonjako on noin 80 miljoonaa euroa (66), josta ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus on noin 10 %. Osuuskorot ja ylijäämänpalautukset maksetaan 12.5.2022.

Aila Haikkonen, Jouni Lukkarinen, Laura Mäkinen, Henry Niemelä, Kari Pekonen, Simo Rousu ja Janne Sarvijärvi valittiin hallintoneuvoston jäseniksi Antti Isotalon, Antti Jäärnin, Petri Kuutin, Jukka Lappalaisen, Antti-Jussi Mikkolan, Timo Minkkisen ja Jukka Vanhatalon tilalle. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä uudelleen valittiin Jyrki Ketola, Jari Laineenoja, Keijo Mulari ja Jyrki Savolainen.

METSÄ GROUP
 

Lisätietoja:
Miika Arola, lakiasiainjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4205

 


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
www.metsaforest.com

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu lähes 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 2,0 miljardia euroa, ja työllistämme noin 850 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook