Toni Salos arbete är till stora delar ensamt och i krävande situationer får han i allmänhet klara sig utan hjälp. Arbetsdagen inleds klockan fyra-fem på morgnarna. Vinterhalka och mörka skogsbilvägar är en extra utmaning då man kör stockbil.

– Då en 76 ton tung bil slinter ner i diket, så har man en hel del extra jobb framför sig, sammanfattar Toni på sitt rappa sätt.

Arbetet är också givande. Då man får beundra den stigande solen medan man dricker en kopp kaffe före man börjar föra virkeslasset mot fabriken, då vet man att man är på rätt väg.

Toni Salo vet vad han pratar om. Han har inemot tjugo års erfarenhet från transportbranschen. Dessutom har han förarblod i sina ådror, då han fortsätter i ett företag som grundades av hans farfars far med en lastbil. Under generationernas gång har företaget vuxit sig till ett bolag med 14 bilar. Det har alltid funnits virke i lastutrymmet.

– Vi transporterar nog mycket annat också, men under företagets historia har vi alltid haft rundvirke på bankarna.

Samma spelregler och gemensamt mål

Vissa grundförutsättningar ska vara i skick för att Toni Salos och tusentals andra lastbilsförares arbetet skulle vara lätt och tryggt. Skogsbilvägarna ska tas om hand för att det ska gå att föra fram en 25 meter lång fordonskombination. Anslutningen till landsväg borde vara minst 5-6 meter bred och bäst är det om det inte finns trafikmärken eller elstolpar vid anslutningen. Virkesupplagen ska lämnas nära vägen, men inte på vändplatsen och under inga omständigheter under ellinjer. Travarna ska vara snygga för att lastandet ska gå undan. En lutande och instabil trave är också en säkerhetsrisk, eftersom den kan välta på den som lastar.

Metsä Groups operativa förman Juho Jokimies berättar att man inom Metsä förhåller sig med största allvar till detta och andra faktorer som förbättrar säkerheten. Toni håller med. Om det har funnits någonting att anmärka på, har Metsä Group alltid lyssnat och utvecklingen har kunnat föras framåt tillsammans.

Det hör till den operativa förmannens uppgifter att tidvis kontrollera att transportföretagaren har fört rätt travar till rätt ställe och att allting är rätt dokumenterat. Samtidigt kontrolleras i vilket skick lagringsplatsen är. De båda männen är överens om att snygghet och ett ordentligt slutfört arbete är ett viktigt visitkort gentemot skogsägaren.

– Vi klarar oss bra då alla har samma spelregler och ett gemensamt mål, sammanfattar Toni Salo.

Metsä nära hjärtat

Toni Salo har fått en bild av Metsä Group som en bra och företagarvänlig samarbetspartner. Samarbetet har löpt exemplariskt och gett en möjlighet att förbättra också det egna företagets kvalitet. Han har inte saknat en bättre kompanjon.

– Visst finns det ju alltid någonting att förbättra, men förhållningen har varit saklig och vi har fört sakerna framåt på båda sidor.

Skogen ger både fysisk och andlig näring åt den långa linjens bilkarl. Höstarna löper i jaktens tecken och under andra tider får vardagens bekymmer ge vika då han drar vandringsskorna på fötterna och packar ryggsäcken för att dricka kaffe på en stubbe någonstans.

– Då laddas batterierna.