En skogstjänstföretagare måste behärska skogsvårdsarbeten från stubbe till stubbe, dvs. ekonomiskogens hela omloppstid från markberedning och förnyelse efter slutavverkning till följande slutavverkning. Janne sammanfattar ledtanken i sitt arbete på detta sätt:

– Vi försöker alltid få skogen att växa till friska stockträd.

Bra arbete talar för sig

Under de senaste 15 åren har Metsä Group varit Haverinens huvudsakliga uppdragsgivare och på andra sidan av bordet har operativa förmannen Susanna Niemi suttit redan länge.

– En bra skogsarbetare gör ett snyggt jobb och är flexibel. Samarbetet med Janne har med tio års erfarenhet löpt mycket smidigt, berättar Niemi.

Ett tecken på bra arbete är att Janne Haverinen aldrig har använt en enda euro till marknadsföring. Janne bedömer att det beror på att ryktet om bra arbete hörs långt. Därför vill han, att alla röjningsobjekt ska se snyggt ut också för en som passerar.

– Byborna ser att nu har husbonden satt sin skog i bra skick och den vägen kan det komma flera uppdrag, funderar Janne.

Janne och Susanna har ofta telefonkontakt med varandra, eftersom båda anser att en bra personkemi och kommunikation är viktiga, även om arbetena numera ganska långt planeras, leds och övervakas via datasystem. Enligt Haverinen har samarbetet med Metsä löpt bra också under lugnare perioder. Under snöfattiga vintrar har det funnits arbete jämnt under hela året.

Entreprenören står dock med fötterna stadigt på skogsmarken och förstår, att snörika vintrar hör till Finland. Det är åter en sådan tid att andra entreprenörer kommer ut på drivningsarbete med sina skördare.

– Det ger bröd också på vårt bord, då vi följande sommar har skogsförnyelsearbeten att utföra.

Skogens mångfald har betydelse

Janne är en ivrig jägare och känner djurens färdar. Därför är han glad för den mobiltillämpning som Metsä Group använder, i vilken han kan pricka in skyddsbuskage som är viktiga för viltet.

– De är viktiga för olika fåglar och för viltet, då de ger skydd och övernattningsplatser, berättar Janne.

Skyddsbuskagen gläder inte enbart djur, utan skogen är behagligare också för människoögat då landskapet inte är alltför öppet åt alla håll. Enligt Haverinen beaktar god ekonomiskogsvård också rekreationsanvändning. Susanna Niemi tillägger, att naturens mångfald märks också i behandlade skogar till exempel i form av skyddszoner. Stränder mot vattendrag och andra värdefulla objekt lämnas utanför avverkningarna.

God skogsvård och naturens mångfald är inte enbart prat för Janne Haverinen, utan de är en hjärtesak för honom. Hela hans väsen vittnar om att han är hemma i skogen. Under året tillbringar han cirka 200 dagar i skogen.

– Skogen är egentligen allting i livet för mig.

Skogsflugan har till Jannes glädje också bitit hans barn, då hans äldre dotter har intresserat sig för orientering.

– Pappa pressar fortfarande lite försiktigt på den yngre dottern, skrattar Janne.