Karriärstart från sommarjobb

Först erbjöds Joonas Huuho sommarpraktik som tjänsteman och därefter fast arbete som skogsexpert. ”Mod och aktivitet bär långt då man söker jobb”, säger Huuho.

Då ansökningstiden till Metsä Groups sommarjobb öppnades i december, sände Joonas Huuho genast in sin ansökan. Detta var 2020 och Huuhos studier för skogsingenjörsexamen var inne på sitt tredje år vid Tammerfors yrkeshögskola.

”Föregående sommar hade jag sommarjobb på Metsä Fibres sågverk i Renko och det var en så positiv upplevelse, att jag ville ansöka om tjänstemannapraktik i Metsä.”

Efter att ha lämnat sin ansökan, väntade Huuho ett par veckor och ringde sedan upp den operativa chefen som ansvarade för rekryteringen. Samtalet ledde till att Huuho kallades till en arbetsintervju.

Inför arbetsintervjun samlade Huuho ihop alla sina tidigare arbetsintyg och skolbetyg samt den utvärdering som han hade fått från sin militärtjänstgöring. 

”Under intervjun berättade jag att jag är social till min natur och att min idrottsbakgrund gör att jag klarar mig i fält. Jag berättade också att jag inte har tidigare erfarenhet av tjänstemannaarbete.”

Även om Huuho var spänd inför intervjun, löpte den såpass bra att han fick ett sommarjobb. 

”Det finns få praktikplatser inom skogsbranschen och det är svårt att skilja sig från mängden på basen av endast en ansökan. Ett telefonsamtal lämnar däremot ett spår i rekryterarens minne.”

Genast i början av sitt sommararbete berättade Huuho aktivt att han är intresserad av alla arbetstillfällen som öppnar sig hos Metsä.

”I juni fick jag höra att en tjänsteman var i beråd att byta uppgifter. Jag blev intresserad och ringde upp min förman och frågade vad han anser om jag söker jobbet.”

Ett par dagar senare tecknade Huuho igen under ett arbetsavtal med Metsä. I augusti i fjol blev Huuho studieledig för att fortsätta sina studier vid Helsingfors universitet. I mars, under pågående studieledighet erbjöds Huuho ett vikariat under alterneringsledighet och studera klart vid sidan av sitt arbete.

”I det skedet hade mina studier framskridit så långt, att jag inte kunde låta tillfället gå förbi.”

Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 4/2023.

Text Maria Latokartano
Foto Tomi Aho