Fullmäktigeval

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige har valts. Ledamöterna per krets framgår av den bifogade filen.

Tilläggsuppgifter om valet och begäran om intervjuer:
Juha Laine, direktör för marknadsföring och kommunikation
tfn 050 346 0350
juha.laine[a]metsagroup.com