Dubbel bonus på gallringsvirke till slutet av augusti

Efterfrågan på virke är god. God efterfrågan på skogsindustriprodukter, våra investeringar i sågverk i Raumo och bioproduktfabrik i Kemi samt den avbrutna virkesimporten från Ryssland ökar vårt behov av virkesanskaffning i Finland. Vi vill köpa de ökande volymerna av våra ägarmedlemmar.

Vi betalar dubbel bonus för de gallringsposter som vi köper under perioden 1.5.–31.8.2022. Den fördubblade bonusen betalas för både stock och massaved i gallringsposter. Som ägarmedlem kan du få upp till 2,80 euro för varje kubikmeter virke som du säljer.* Avtalskunderna får retroaktivt dubbel bonus på sina gallringsaffärer som de har gjort under den prisgarantiperiod som gick ut i slutet av maj.

Nu är det en bra tid att sätta skogen i skick. Gallringar är av central betydelse för skapande av ett högklassigt stockträdsbestånd, då man lämnar friska, livskraftiga träd kvar att växa. Tack vare mera utrymme utvecklas träden snabbare från massavedsdimensioner till värdefullare stockträd.

Du kan utnyttja bonusen för att betala skogsvårdstjänster. Bonusen kan också lyftas i pengar i samband med följande virkesaffär. På mätbeskedet kan bonusen också placeras i Metsäliitto Osuuskuntas Metsä1-tilläggsandelar. Skapa livskraft i din skog med en gallring och begär anbud på virkesaffär av vår skogsexpert.

Se i tabellen hur mycket bonus du införtjänar under kampanjen

Mottagen virkesvolym under fyra föregående år, m3 Under 500 500–1 500 1 501–2 500 över 2 500
  Normal-bonus €/m3 Dubbel-bonus, €/m3 Normal-bonus €/m3 Dubbel-bonus, €/m3 Normal-bonus €/m3 Dubbel-bonus, €/m3 Normal-bonus €/m3 Dubbel-bonus, €/m3
Kund med avatal om skötsel av skogsegendomen 0,40 0,80 0,60 1,20 1,00 2,00 1,40 2,80
Kund med avtal om medlems-förmåner 0,30 0,60 0,50 1,00 0,80 1,60 1,00 2,00
Medlem - - 0,30 0,60 0,40 0,80 0,60 1,20