Metsä Board genomför inte falskartongfabriksprojektet i Kaskö

Metsä Board Oyj Investerarnyhet 21.3.2024
  • Sijoittajauutiset
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Board meddelade den 15 september 2022 att företaget inleder en förplanering av bygget av en ny kartongfabrik i Kaskö. Förplaneringen omfattade teknisk planering, planering av infrastruktur- och logistiklösningar, upphandling av huvudutrustning samt finansiell analys av projektet. Förplaneringen omfattade även miljökonsekvensbedömning och ansökan om miljötillstånd.

Förplaneringen har nu slutförts och Metsä Board har beslutat att inte gå vidare med investeringen av falskartongfabriken i Kaskö. Den totala kostnaden för den planerade investeringen blev betydligt högre än ursprungligen beräknat, vilket skulle ha inneburit att målen för återbetalningstid och avkastning för  investeringen inte skulle ha uppnåtts. Metsä Board kommer att göra en nedskrivning av kostnaderna för projektet, totalt cirka 8 miljoner euro, som behandlas som en investering, som en jämförelsestörande post i rörelseresultatet för januari–mars 2024.

Metsä Board planerar investeringar i befintliga fabriker

Metsä Board har beslutat att lansera program för nya produktalternativ samt tillväxt- och utvecklingsinvesteringar i befintliga fabriker för att genomföra företagets strategi att växa inom fiberbaserade förpackningsmaterial och modernisera sin industriella verksamhet. Programmen stöder Metsä Boards mål om en fossilfri produktion i slutet av 2030. Dessutom kommer företaget att fortsätta utveckla förpackningslösningar som minskar användningen av plast.

På Husums integrat i Sverige kommer Metsä Board att starta ett program för att tillverka nya produkter på den befintliga produktionslinjen för vit kraftliner (BM2). Syftet är att hitta nya innovativa lösningar för det växande segmentet livsmedels- och serveringsförpackningar. Företaget fortsätter att planera moderniseringen av fiberlinjen vid massafabriken i Husum.

För att modernisera kartongfabriken i Simpele lanserar Metsä Board ett betydande investeringsprogram som kommer att genomföras i etapper. Programmet omfattar uppgraderingar av den mekaniska massaproduktionen, torkningen och bestrykningen i kartongmaskinen samt efterbearbetningen. Ett nytt kraftverk planeras också. Som ett resultat av investeringsprogrammet kommer kvaliteten, prestandan och kostnadskonkurrenskraften för falskartong att förbättras och produktionskapaciteten att öka.

Ett investeringsprogram kommer att inledas i Kyro fabriken för att förbättra barriärkartongens prestanda och utöka slutanvändningsområdena. 

Den totala investeringskostnaden för fabrikerna i Simpele och Kyro beräknas uppgå till 250 miljoner euro under de kommande 10 åren.

Metsä Board kommer regelbundet att informera om hur investeringarna fortskrider i sina delårsrapporter och, vid behov, i separata pressmeddelanden.

METSÄ BOARD OYJ

För mer information, kontakta gärna:

Media 
Mika Joukio,
verkställande direktör, tel. +358 10 465 4300

Investerare och analytiker
Henri Sederholm, CFO, tel. +358 10 465 4913
Katri Sundström, VP, Investor relations, tel.
+358 10 462 0101  


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board tillverkar lätt och högkvalitativ falskartong samt kartong för matservice och vita kraftliners. Den rena färskfiber vi använder i våra produkter är en förnybar, säker och återvinningsbar resurs från nordiska skogar. Vi siktar mot helt fossilfria bruk och råvaror till slutet av 2030. Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. 

Metsä Board är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors. År 2023 uppgick försäljningen till x miljarder euro och vi har cirka 2 300 anställda. Metsä Board ingår i Metsä Group, vars moderbolag Metsäliitto Cooperative ägs av ca 90 000 finska skogsägare. Försäljningen för hela Metsä Group var 6,1 miljarder euro. 

Följ Metsä Board: LinkedIn  X  YouTube  Instagram