MKB-förfarandet gällande Metsä Boards kartongfabriksprojekt i Kaskö har slutförts

Metsä Board Oyj pressmeddelande 26.9.2023
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Board

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) lämnade en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen gällande Metsä Boards kartongfabrik i Kaskö 22.9.2023. Slutsatsen innebär att miljökonsekvensbedömningen av kartongfabriksprojektet avslutas.

Resultaten av miljökonsekvensbedömningen beaktas vid den pågående förplaneringen och vid beslutsfattande inom projektet. I MKB-processen fattas inga beslut kring projektet. Syftet är istället att ta fram information som stödjer beslutsfattandet samt öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka.

Metsä Board inledde förplanering av en ny kartongfabrik i Kaskö hösten 2022. Utgångspunkten för planeringen är fossilfri produktion och resurs-, produktions- och miljöeffektivitet av världsklass. Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

Mer information om projektet finns på www.metsagroup.com/KaskinenFBB.

För mer information, kontakta gärna:
Tero Ojala, Projektdirektör, Metsä Board
Telefon: 040 703 3817
E-post: tero.ojala@metsagroup.com

Anna Riikka Nickull, Projektchef, Metsä Group
Telefon: 050 598 7381
E-post: annariikka.nickull@metsagroup.com


Metsä Board
www.metsagroup.com/metsaboard/

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber. Vi fokuserar på lätt och högkvalitativ falskartong, kartong för matservice och vita kraftliners. Den rena färskfibern vi använder i våra produkter är en förnybar och återvinningsbar resurs som kan spåras tillbaka till hållbart brukade nordiska skogar. Vi är en föregångare inom hållbarhet och vi strävar efter helt fossilfria bruk och råvaror till slutet av 2030.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa förpackningslösningar för att skapa bättre konsumentupplevelser med mindre miljöpåverkan. År 2022 uppgick försäljningen till 2,5 miljarder euro och vi har cirka 2 250 anställda. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors.

Follow Metsä Board: Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Metsä Group
www.metsagroup.com
 

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnybart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och mat- och bakplåtspapper. 

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i cirka 30 länder. Vi främjar en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av mer än 90 000 skogsägare.  

Follow Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare