Miljötillståndsansökningarna gällande Metsä Boards kartongbruksprojekt i Kaskö har kungjorts

Metsä Board Oyj pressmeddelande 6.10.2023
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Board

Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland (RFV) kungjorde miljötillståndsansökningarna för Metsä Boards kartongbruksprojekt i Kaskö 6.10.2023. Tillståndsansökningarna kungörs för utlåtanden och kommentarer från allmänheten under 37 dagars tid på https://ylupa.avi.fi/sv-FI.

Miljökonsekvensbedömningen av kartongbruksprojektet avslutades 22 september 2023, när Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) lämnade sin motiverade slutsats.

Metsä Board inledde förplanering av ett nytt kartongbruk i Kaskö hösten 2022. Utgångspunkten för planeringen är fossilfri produktion och resurs-, produktions- och miljöeffektivitet av världsklass. Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

För mer information, kontakta gärna:

Tero Ojala, projektdirektör, Metsä Board
Telefon: 040 703 3817
E-post: tero.ojala@metsagroup.com

Anna Riikka Nickull, projektchef, Metsä Group
Telefon: 050 598 7381
E-post: annariikka.nickull@metsagroup.com


Metsä Board
www.metsagroup.com/metsaboard/

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber. Vi fokuserar på lätt och högkvalitativ falskartong, kartong för matservice och vita kraftliners. Den rena färskfibern vi använder i våra produkter är en förnybar och återvinningsbar resurs som kan spåras tillbaka till hållbart brukade nordiska skogar. Vi är en föregångare inom hållbarhet och vi strävar efter helt fossilfria bruk och råvaror till slutet av 2030.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa förpackningslösningar för att skapa bättre konsumentupplevelser med mindre miljöpåverkan. År 2022 uppgick försäljningen till 2,5 miljarder euro och vi har cirka 2 250 anställda. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors.

Follow Metsä Board: LinkedIn X YouTube Instagram

Metsä Group
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnybart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och mat- och bakplåtspapper. 

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i cirka 30 länder. Vi främjar en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av mer än 90 000 skogsägare.  

Follow Metsä Group: LinkedIn X Facebook YouTube Instagram Slideshare