Metsä Boardin vuosikertomus ja kestävyysraportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 on julkaistu

Metsä Board Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 23.2.2023 klo 14.00
  • Pörssitiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on julkaissut vuosikertomuksen ja kestävyysraportin vuodelta 2022 pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi. Yhdistetty vuosikertomus ja kestävyysraportti sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Lisäksi yhtiö on julkaissut erillisinä pdf-tiedostoina selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2022 suomeksi ja englanniksi. Kaikki edellä mainitut julkaisut ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/ sekä tämän tiedotteen liitteinä.

Painettu vuosikertomus ja kestävyysraportti on saatavilla viikolla 11 (alkaen 13.3.2023) ja sen voi tilata osoitteesta https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/uutiset-ja-julkaisut/julkaisut/tilaa-julkaisuja/.

Yhdistetty vuosikertomus ja kestävyysraportti vastaa yhä kasvavaan kestävyystiedon tarpeeseen sekä kestävyysraportointia koskevaan lisääntyvään sääntelyyn. Kestävyysraportti kattaa ESG-jaottelun mukaisesti olennaisimmat ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja vastuullisuuden hallinnointia koskevat tiedot. Kestävyysraportissa kerrotaan, miten Metsä Board on edistynyt kunnianhimoisissa vuoteen 2030 ulottuvissa kestävyystavoitteissaan, ja mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettu ja aiotaan toteuttaa tulevina vuosina. Raportti sisältää myös ilmastoriskejä koskevan raportoinnin TCFD:n suositusten mukaisesti sekä sellu- ja paperituotteiden toimialaa koskevan SASB-raportoinnin. Keskeiset vastuullisuustiedot ovat PricewaterhouseCoopers Oy:n varmentamia rajoitetun varmennuksen tasolla.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona suomeksi ja englanniksi. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Metsä Boardin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteesta https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/.

Myös Metsä Groupin vuosikertomus ja kestävyysraportti on julkaistu pdf-muodossa ja on saatavilla Metsä Groupin verkkosivuilta osoitteesta metsagroup.com/fi.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Marjo Halonen, viestintäjohtaja, Metsä Board, puh. 050 598 7046
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, Metsä Board, puh. 010 462 0101 


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 250 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram