Metsä Board Kaskö kartongbruks MKB-förfarande påbörjar

Metsä Board Oyj pressmeddelande 12.1.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Board som ingår i Metsä Group har påbörjat ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB) för ett planerat kartongbruk i Kaskö. Den 22 december 2022 lämnade bolaget ett MKB-program i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM).  Programmet kungörs för utlåtanden och kommentarer från allmänheten mellan 12.1.2023–10.2.2023.

I MKB-förfarandet behandlas miljökonsekvenserna av det planerade kartongbruket på Metsä Boards befintliga bruksområde i Kaskö. Resultaten av konsekvensbedömningen beaktas vid den pågående projektplaneringen och vid beslutsfattande. I MKB-processen fattas inga beslut kring projektet. Syftet är istället att ta fram information som stödjer beslutsfattandet samt öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka.

NTM-centralen i Södra Österbotten lägger fram MKB-programmet offentligt för framförande av åsikter och utlåtanden under 30 dagars tid från och med den 12 januari. Under denna tid går det att ta del av programmet på internet på http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA och på följande ställen:

  • Kaskö stadshus
  • Närpes stadshus
  • Kristinestads stadshus

Ett informations- och diskussionsmöte om projektet som är öppet för allmänheten ordnas tisdagen 24 januari 2023 klockan 17.00–19.00 på Bladhska gården på Cneiffsstig 1 i Kaskö. Det är också möjligt att delta i mötet via Teams. Länken finns på http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA före mötet.

Metsä Board har inlett förplanering av ett nytt kartongbruk i Kaskö. Utgångspunkten för planeringen är fossilfri produktion och resurs- och produktionseffektivitet av världsklass. Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

För mer information, kontakta gärna:

Tero Ojala, Projektdirektör, Metsä Board
Mobil: 040 703 3817
Email: tero.ojala@metsagroup.com

Anna Riikka Nickull, Projektchef, Metsä Group
Mobil: 050 598 7381
Email: annariikka.nickull@metsagroup.com


Metsä Board
metsagroup.com/metsaboard

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber. Vi fokuserar på lätt och högkvalitativ falskartong, kartong för matservice och vita kraftliners. Den rena färskfibern vi använder i våra produkter är en förnybar och återvinningsbar resurs som kan spåras tillbaka till hållbart brukade nordiska skogar. Vi är en föregångare inom hållbarhet och vi strävar efter helt fossilfria bruk och råvaror till slutet av 2030.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa förpackningslösningar för att skapa bättre konsumentupplevelser med mindre miljöpåverkan. År 2021 uppgick försäljningen till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 2 400 anställda. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors.

Följ Metsä Board: Twitter LinkedIn YouTube Instagram
 

Metsä Group
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.  

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 6 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av 100 000 skogsägare. 

Följ Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare