Metsä Board Husum startar den utbyggda kartongmaskinen

Metsä Board Oyj pressmeddelande 21.11.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Projektet för att utöka produktionskapaciteten för falskartong har slutförts vid Husums integrerade massa- och kartongbruk i Sverige. Med moderniseringen av kartongmaskin 1 (BM1) kommer den årliga produktionskapaciteten för falskartong att öka med 200 000 ton till 600 000 ton. Husums BM1 blir därmed den största och modernaste kartongmaskinen i Europa och stärker Metsä Boards position ytterligare som den ledande europeiska leverantören av falskartong.

Kapacitetsutbyggnaden av falskartong är ett svar på den växande efterfrågan på förpackningsmaterial av förnybara resurser. BM1 producerar lättviktig falskartong utan att ge avkall på hållfasthetsegenskaper, vilket sparar resurser och hjälper till att minska förpackningarnas koldioxidavtryck.

Kapacitetshöjningen nås genom att kartongmaskinen förlängts och fått utökad torkkapacitet. Maskinförlängningen är bara en del av det stora projektet. Förbättringar har även gjorts i andra delar av produktionslinjen för att förbättra körbarheten och produktjämnheten. Bestrykaren har uppgraderats för att klara högre hastigheter och större tambourer. Samtidigt är logistiken för att transportera tambourerna mellan kartongmaskinerna, bestrykaren, extruderingslinjen och rullmaskinen nu helt automatiserad. Full produktionskapacitet förväntas vara nådd i slutet av 2025.

”Investeringarna i Metsä Board Husums fabrik bådar gott för framtiden. Vi är glada över förtroendet som ägarna gett oss att fortsätta utveckla fabriken mot en ännu mer hållbar produktion och konkurrenskraftiga produkter. Kombinationen av modernast tillgängliga teknik och en väldigt hög automationsgrad ger oss både en säkrare anläggning och nya förbättringsmöjligheter. Jag hoppas samtidigt att våra satsningar både kan locka och inspirera fler framtida medarbetare att tillsammans med oss vilja vara en del av lösningen i utvecklingen mot ett hållbart samhälle” säger Olov Winblad von Walter, Platschef Metsä Board Husum.

”Genom att öka Husums produktionskapacitet svarar vi på den växande efterfrågan på förpackningsmaterial som stödjer den cirkulära ekonomin. Den första fasen av den nyligen genomförda förnyelsen av Husums massabruk ökar produktionen av biobaserad energi och det integrerade brukets energieffektivitet ytterligare. Det hjälper till att ytterligare minska koldioxidavtrycket för våra produkter och hjälper även våra kunder att nå sina hållbarhetsmål”, säger Mika Joukio, vd för Metsä Board.

Kapacitetsökningen kommer främst att riktas till de nordamerikanska och europeiska marknaderna, där efterfrågan på Metsä Boards lättviktskartong av hög kvalitet förväntas fortsätta växa.

Husum BM1 producerar marknadsledande premium lättviktig falskartong med ett ytviktsområde på 175–355 g/m2. Produkterna används för förpackning av torr mat och djupfryst mat, choklad, konfektyr, läkemedel och hälsovårdsprodukter, skönhetsvårdsprodukter samt till matservice och grafiska applikationer.

Länk till bild

För mer information, kontakta gärna:
Marjo Halonen, VP Communications, Metsä Board
Mobil: +358 (0)50 598 7046
Email: marjo.halonen@metsagroup.com


Metsä Board
www.metsagroup.com/metsaboard/

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber. Vi fokuserar på lätt och högkvalitativ falskartong, kartong för matservice och vita kraftliners. Den rena färskfibern vi använder i våra produkter är en förnybar och återvinningsbar resurs som kan spåras tillbaka till hållbart brukade nordiska skogar. Vi är en föregångare inom hållbarhet och vi strävar efter helt fossilfria bruk och råvaror till slutet av 2030.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa förpackningslösningar för att skapa bättre konsumentupplevelser med mindre miljöpåverkan. År 2022 uppgick försäljningen till 2,5 miljarder euro och vi har cirka 2 250 anställda. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors.

Följ Metsä Board: LinkedIn  X  YouTube Instagram

Metsä Group
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnybart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och greaseproof papper.  

Metsä Groups årliga omsättning uppgår till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av fler än 90 000 skogsägare. 

Följ Metsä Group: X LinkedIn Facebook YouTube Instagram