Moniosaamisen saralla on tehty Metsä Boardissa paljon töitä. Kaikilla kartonki- ja massatehtaillamme on käytössä moniosaamismalli, jonka tavoitteena on tukea henkilöstön oppimista, mahdollistaa monipuolisten työtehtävien suorittamista ja tuoda joustavuutta tehtaiden resurssisuunnitteluun. Laadukkaiden kartonkien valmistus  vaatii oikeanlaista osaamista kaikissa prosessin vaiheissa.

Tässä jutussa tehtaanjohtaja Timo Ahonen peilaa moniosaamisen kokonaisuutta Metsä Board Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman mukanaan tuomiin muutoksiin ja tehtaan toimintamallin kehittämiseen.

Kehitysohjelma tuo paljon uutta kartonkitehtaan toimintaan

Kemissä on kehitetty vuorokunnossapidon ja tuotannon välistä toimintamallia jo vuodesta 2019, ja seuraava askel moniosaamisen saralla otetaan kartonkitehtaan kehitysohjelman myötä. Jatkossa tavoitteena on jatkokehittää henkilöstön osaamisalueita yli osasto- ja prosessirajojen, mikä tekee työstä entistä joustavampaa ja monipuolistaa työntekijöiden tehtäväkenttää.

”Kehitysohjelman myötä Kemissä otetaan käyttöön kokonaan uusi toimintamalli, joka läpileikkaa koko tehtaan organisaation”, Timo Ahonen kertoo. ”Kehitysohjelman myötä Metsä Fibren Kamyr1 eli nykyinen valkaisemattoman sellun keitin siirtyy modernisoituna Metsä Boardin omistukseen, ja pohjamassan tuotanto integroidaan osaksi kartonkitehtaan prosessia.”

”Keittimen myötä meille tulee uusi osaamisalue; massan valmistus. Tätä kokonaisuutta hoitamaan tarvitaan riittävä määrä osaavia ammattilaisia. Toivotamme tervetulleeksi viisi meille siirtyvää kokenutta keittimen käyttäjää Metsä Fibreltä, ja vastaavaa määrää metsäboardilaisia moniosaajia koulutetaan jo näihin uusiin tehtäviin. Lisäksi osaamisalueiden yli tapahtuvaa keittimen osaamista ryhdytään vahvistamaan etupainotteisesti jo ennen kuin se siirtyy Metsä Boardin omistukseen”, Ahonen laskeskelee.

Myös tuotevarasto uudistetaan täysin ja osaamisvaatimukset kasvavat.

”Nykyisestä tuotevarastosta tulee eräänlainen logistinen hermokeskus, mikä tarkoittaa täysin uudenlaisia osaamisvaateita varaston työntekijöille. Rullien lastaus on jatkossa automatisoitu ja pintamassa tulee paaleina varaston kautta, joten varastohenkilöiden tehtäviin kuuluu erilaisten automaatiojärjestelmien seurantaa ja pulpperiprosessin valvomista. Varaston työntekijöillä on tärkeä rooli myös tuotevaraston uusien laitteiden käyttöönotossa. On tärkeää, että uusi osaamisalue integroidaan nykyisiin jälkikäsittelyn työkiertoihin myös jatkossa”, Timo Ahonen kuvailee. 

Sekä moni- että syväosaamista tarvitaan

Kemin kartonkitehtaan tekniset muutokset vaativat aktiivista uuden oppimista koko henkilöstöltä. Moniosaaminen ei silti ole itseisarvo. Luotettavasti toimivalla tuotantolaitoksella tarvitaan myös syväosaamista kaikissa prosessin vaiheissa.

”Moniosaaminen lisää joustavuutta tehtaan toimintaan ja helpottaa resursointia”, Timo Ahonen toteaa. ”Yksilön näkökulmasta työtehtävien monipuolisuus pitää motivaatiota yllä ja laajempi työkenttä antaa mahdollisuuden tuoda uusia näkökulmia ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Syväosaamista taas tarvitaan, kun ratkotaan aidosti haastavia ongelmatilanteita tuotannossa. Kunnossapidon osaaminen on tästä hyvä esimerkki”

”Metsä Board Kemi tunnetaan huippulaatuisista tuotteistaan ja myös laadunhallinnan näkökulmasta syväosaamisella on tärkeä merkitys”, Ahonen kiteyttää.

Timo-Ahonen-Espoo.jpg

”Kemissä on vahva kulttuuri tuotannon tehtäväkierrossa, ja uusi toimintamalli avaa mahdollisuuksia moniosaamiseen lisäämiseen entisestään”, Kemin kartonkitehtaan johtaja Timo Ahonen sanoo.