Metsä Board julkisti investointinsa Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelmaan helmikuussa 2021. Projektipäällikkö Juho Lavonen kertoo, kuinka laajamittainen kehitysohjelma etenee käyvän tehtaan kainalossa.

”Työ kehitysohjelmaan liittyvien rakennushankkeiden parissa etenee ripeästi. Viime vuoden puolella uusittiin lämmöntalteenottotorni ja tämän vuoden alussa päästiin asentamaan uusia, vesi- ja massatorneja, jotka ovat edenneet suunnitellusti yli puolen välin. Tällä hetkellä työmaalla on käynnissä muun muassa uuden kiekkosuotimen rakennuksen, konttori- ja verstastilan sekä paineilmakeskuksen ja öljyvaraston rakennustyöt. Myös pulpperiaseman, putkisiltojen perustusten ja sali-ilmastoinnin muutosten rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuun aikana”, Juho Lavonen kertoo.

Projekti koostuu kolmesta osasta

Kehitysohjelma koostuu kolmesta osakokonaisuudesta: uuden biotuotetehtaan vaatimista investoinneista, energia- ja vesitehokkuuteen liittyvistä investoinneista sekä tuotantokapasiteetin lisäyksestä. Osana kehitysohjelmaa toinen Metsä Fibren valkaisemattoman sellun tuotantolinjoista modernisoidaan ja se siirtyy Metsä Boardin omistukseen vuonna 2023.

Biotuotetehtaan edellyttämät investoinnit koostuvat erilaisista putkiliitännöistä kartonkitehtaan ja biotuotehtaan välillä synergioiden hyödyntämiseksi. 

Kartonkitehtaan energiankulutus pienenee uusien liityntöjen myötä 5 ja vedenkulutus 40 prosenttia tuotettua kartonkitonnia kohti.  

Tehtaan kapasiteetin lisäys tarkoittaa monenlaisia muutoksia myös kartonkikoneelle ja pituusleikkurille, ja niitä tehdään tänä vuonna  vuosihuoltoseisokin yhteydessä.

”Esimerkkejä muutoksista ovat pituusleikkurin hylsynsyöttölaitteiston ja linjakäyttöjen uusiminen, uudet paineilmakompressorit ja automaattinen tampuurisiirto. Myös sali-ilmastointiin tehdään parannuksia”, Lavonen listaa.

Valmista syksyllä 2023

Vaikka tahti on kova, tekemistä riittää vielä ensi vuodellekin. Lisäkapasiteetilla varustettu kartonkikone käynnistyy rinta rinnan uuden biotuotetehtaan kanssa ensi vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.

”Kun uutta rakennetaan käynnissä olevan tehtaan viereen, se vaatii monenlaisia erityisjärjestelyitä ja joustamista tilanteen mukaan. Kaikki haasteet on saatu ratkaistua yhteistyössä, siitä kiitokset kuuluvat niin projektin porukalle, käyvän tehtaan henkilöstölle kuin yhteistyökumppaneillekin”, Juho Lavonen summaa.