Olen ollut mukana monenlaisissa lupa-asioihin liittyvissä selvityksissä ja viranomaismenettelyissä pitkän Metsä-urani aikana. Hienoa olla mukana myös tässä Metsä Boardin suurhankkeessa”, Nickull sanoo.

Toiminnasta syntyy erilaisia ympäristövaikutuksia ja on tärkeää, että osaamme tunnistaa ja arvioida ne tässä vaiheessa mahdollisimman kattavasti. Toiminnasta syntyy vaikutuksia mm. vesistöön, ilmaan ja ympäristömeluun. Myös rakentamisen aikaiset, liikennöintiin ja logistiikkaan liittyvät vaikutukset sekä esimerkiksi louhinnasta aiheutuvat vaikutukset tullaan arvioimaan”, Nickull täsmentää.

Anna-Riikka-Nickull.jpg

Me tavoittelemme Kaskisten uudella tehtaalla alan johtavaa resurssitehokkuutta, toisin sanoen mahdollisimman tehokasta raaka-aineiden, veden ja energian käyttöä. Tämä voidaan toteuttaa hyödyntämällä markkinoiden parasta ja moderneinta teknologiaa. Esisuunnittelussa pyritään etsimään keinoja minimoida toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset.

YVA-prosessi on aktiivista vuoropuhelua alueellisten ja kunnallisten viranomaisten sekä eri asiantuntijoiden ja kansalaisten kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on iso osa esisuunnittelun kokonaisuutta,” Nickull summaa.