Metsä Groups och CollectiveCrunchs AI-applikation vinner i internationell innovationstävling

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Groups och CollectiveCrunchs AI-lösning för detektering av insektsskador har tilldelats det internationella innovationspriset Quality Innovation Award. Metsä Fibres koncept för framtidens sågverk premierades i kategorin Business innovations.

Den internationella innovationstävlingen Quality Innovation Award (QIA) 2023 premierar de bästa innovationerna som tagits fram under året. Metsä Groups och CollectiveCrunchs prisbelönta tillämpning detekterar insektsskador i skog, till exempel barkborreskador i granbestånd, innan de kan ses med blotta ögat. Tillämpningen bygger på artificiell intelligens, maskininlärning och öppna data. AI-lösningen delade första priset med en medicinteknisk innovation.

”Den globala uppvärmningen ökar riskerna för skogens hälsa. En realtidsmetod för detektering av insektsskador hjälper oss att bevara skogens hälsa och kolsänkorna medan klimatet förändras”, säger Olli Leino, Metsä Groups utvecklingsdirektör för virkesanskaffning och skogstjänster. 

Anställda inom virkesanskaffningen på Metsä Group har använt tillämpningen sedan juni 2023. Med hjälp av tillämpningen kan man både lokalisera skador och planera in virkesaffärer och avverkningar till lämpliga tidpunkter så att risken för spridning av skador minskar. 

Tillämpningen skapar kartdata över riskexponerade ståndorter, som Metsä Groups ägarmedlemmar kan se i mobilappen Metsäverkko. Då kan skogsägaren själv bege sig ut i terrängen för att granska riskexponerade ståndorter och planera skogsvårdsarbeten.

Metsä Group-bolaget Metsä Fibres koncept för framtidens sågverk premierades med hedersomnämnande i kategorin Business innovations (large companies). Konceptet förbättrar effektiviteten i produktionen av sågvaror, arbetarskyddet, verksamhetsmodellen för produktionen och hanteringen av produktkvaliteten.

”Vi är väldigt glada över den internationella utmärkelsen. Vårt mål är att vidareutveckla den mekaniska skogsindustrin mot en industriell effektivitet. Vi ville ta fram ett koncept för vårt sågverk som är modernast i världen och som genom sin teknik, verksamhetsmodell och effektivitet är en global föregångare och vägvisare inom branschen. Detta arbete resulterade i konceptet för framtidens sågverk. Vi har tillämpat konceptet på vårt sågverk för talltimmer i Raumo, som togs i drift 2022”, säger Ismo Nousiainen, verkställande direktör för Metsä Fibre.

Quality Innovation Award anordnades nu för 17:e gången. I tävlingen deltog i år 562 innovationer från 8 länder/regioner, av vilka de 24 bästa premierades. Vinnarna i de nationella tävlingarna kvalificerar sig till den internationella tävlingen. De nationella kvalitetsorganisationerna utsåg vinnarna efter en tuff omröstning. China Association for Quality står värd för den traditionella prisceremonin i april 2024. 

Tillämpningen presenteras på Youtube.

Tilläggsuppgifter:

Olli Leino, utvecklingsdirektör, Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster, tfn +358 400 662 517
Virva Juhola, Metsä Fibre, SVP, Sawn Timber Production, tfn +358 40 719 5826
Katariina Saelan, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn +358 40 829 9455


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar tjänster för medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta. Företaget anskaffar all det virke som används i Metsä Groups bruk. Andelslaget består av mer än 90 000 skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privatägda skogar. Vi strävar efter regenerativt skogsbruk som på ett mätbart sätt stärker naturens tillstånd. Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. 

2023 uppgick vår totala försäljning till 2,2 miljarder euro och vi har cirka 700 medarbetare. Försäljningen för hela Metsä Group var 6,1 miljarder euro.

Följ Metsä palvelee på X | Facebook