Ställ upp som kandidat i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktigeval och kom med och ta hand om ditt Metsä

Metsä Group pressmeddelande 1.2.2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsäliitto Osuuskunta är ett andelslag som ägs av finländska skogsägare och visar skogsindustrins framtidsriktning för hela världen. Kandidatnomineringen inför vårens fullmäktigeval har inletts.

Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag. Ägarmedlemmarnas högsta beslutanderätt i Metsä Group utövas av Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, som består av 48 ledamöter som väljs genom val under våren.

”Målet är att få ett så mångsidigt fullmäktige som möjligt, bestående av finländska skogsägare med olika bakgrund: kvinnor och män, unga och äldre samt olika yrkesgrupper. Jag anser att det är viktigt att fullmäktigeledamöterna har ett mångsidigt kunnande och mångsidig sakkunskap, eftersom det också är Metsäliittos fördel”, säger styrelsens ordförande Jussi Linnaranta.

Medlemskap i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag inom den finländska skogsbranschen. ”Genom Metsäliittos fullmäktige får man en utsiktsplats i den finländska skogsbranschen, men också en språngbräda till andra nivåer av förvaltningen”, berättar Linnaranta.

Linnaranta påminner om att ledamöterna till distriktsråden också väljs i samband med fullmäktigevalet. ”Distriktsrådet är en bra diskussionskanal mellan medlemskåren och Metsä Group. Till distriktsråden hoppas jag också att vi får sakkunniga från olika yrkesgrupper, eftersom det ger diskussionen olika synpunkter poch dimensioner.”

Metsäliitto Osuuskunta har över 90 000 skogsägare som medlemmar. De äger ungefär hälften av privatskogarna i Finland. Metsä Group är en finländsk skogsindustrikoncern med global verksamhet.

”Jag hoppas att medlemmarna aktivt tar del av valtillfällena. Det lönar sig att fördomsfritt begrunda hur det egna kunnandet kunde vara till nytta för andelslaget och modigt ställa upp som kandidat i valet”, uppmuntrar Linnaranta.

Fullmäktigevalet i korthet

  • Man kan ställa upp som kandidat om man har varit medlem i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2022
  • I valet väljs 48 ledamöter till fullmäktige från 16 valdistrikt
  • Kandidatnominering 1.2.‒28.2.
  • Röstning 22.3‒14.4 antingen per post eller elektroniskt
  • Resultatet fastställs senast 1.6.2023
  • Det nya fullmäktige inleder sitt arbete 1.7.2023

Läs mera: www.metsaval.fi

Tilläggsuppgifter:

Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook