Metsäliitto Osuuskuntas nya fullmäktige är valt

Metsä Group pressmeddelande 5.5.2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Vid Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktigeval, som avslutades den 14 april 2023, valdes 48 medlemmar till fullmäktige och 100 medlemmar till distriktsråden.

Metsäliitto Osuuskunta har över 90 000 skogsägarmedlemmar. Andelslaget är skogsindustrikoncernen Metsä Groups moderbolag. Varje ägarmedlem har en röst i Metsäliitto Osuuskuntas val.

Fullmäktige är det högsta beslutsfattande organ i Metsäliitto Osuuskunta. De lokala distriktsråden främjar kontakt och växelverkan mellan virkesanskaffningsorganisation och medlemmar.

I fullmäktigevalet gavs 34 167 godkända röster. Röstningsprocenten var 37,7.

”Grattis till valframgången till de nya och förnyade ledamöterna i fullmäktige och lokala distriktsråden. Välkommen att bidra till det starka finska skogsandelslaget. Med ett aktivt och konstruktivt samarbete för vi Metsä Group som helhet framåt. Valaktiviteten steg till en mycket god nivå bland andelslagen. Tack till alla som röstade, säger ordförande i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd Juha Paajanen.

Nya fullmäktiges och distriktsrådens fyraåriga mandatperiod börjar den 1 juli 2023.

Se valresultatet per valdistrikt här: www.metsaval.fi

METSÄ GROUP

Tilläggsuppgifter:

Juha Laine, direktör för marknadsföring och kommunikation, Metsä Groups virkeshandels- och skogsvårdstjänster, tfn 050 346 0350


Metsä Group 
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av över 90 000 skogsägare.

Följ Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook