Metsä Groups och CollectiveCrunchs tillämpning för identifikation av insektsskador har tagits i bruk

Metsä Group pressmeddelande 20.6.2023 kl. 14
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group och skogsbrukets ledande tillämpare av artificiell intelligens CollectiveCrunch har utvecklat en tillämpning som grundar sig på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen fjärkarteringsdata, vilken identifierar och visualiserar insekts- och stormskador.


Tillämpningen har öppnats för de skogsexperter som har hand om ägarmedlemmarnas virkeshandel och skogstjänster. Skogsexperterna kan nu fördjupa sig i tillämpningen och utnyttja den i sin rådgivning till ägarmedlemmarna. Tillämpningen öppnas också för ägarmedlemmarna i Metsäverkko så snabbt som möjligt, sannolikt redan i augusti 2023. Tillämpningen visas som en ny kartnivå i Metsäverkko.


Till en början kommer den nya kartnivån att omfatta de områden i Finland som har varit mest utsatta för barkborreangrepp. Täckningen utvidgas småningom till andra områden i Finland. Den nya kartnivån kan i framtiden utnyttjas för identifiering av skog som lider av stormskador eller torka, övertäthet eller andra skaderisker.


”Vårt mål är att vara föregångare inom elektroniska skogstjänster. Vår nyaste tillämpning är ett utmärkt verktyg för bevarande av skogarnas livskraft. Kartmaterialet som visar olika skador på beståndet, så som insektsskador som förorsakats av barkborrar, uppdateras framledes flera gånger per sommar. Tillämpningen upptäcker skadorna redan innan de är synliga för människoögat. Utgående från detta kan man undvika omfattande skador. I framtiden kan vi använda tillämpningen till exempel för att identifiera stormskadornas omfattning och vi ser snabbt de värst drabbade områdena, vilket till exempel tryggar att drivningskapaciteten styrs till de värst drabbade objekten”, berättar digitaliseringsdirektör från Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster Olli Leino.


”Vår lösning är ett utmärkt exempel på resultatet av samarbete mellan det bästa bransch- och teknologikunnandet. Det har varit en glädje att få delta i utvecklingen av denna flerdimensionella lösning, som ger skogssektorn en bredare förståelse av skogarnas hälsa och samtidigt bevarande av mångfald och ekologisk balans” konstaterar CollectiveCrunchs verkställande direktör Jarkko Lipponen.


Metsäverkko är Metsä Groups webbtjänst för skogsägare, med vars hjälp skogsägarna kan sköta sin skogsegendom. En del av Metsäverkkos tjänster, så som kartmaterialet som visar insekts- och stormskador är endast tillgängliga för Metsä Groups ägarmedlemmar. Ägarmedlemmarna informeras, då det kommer nya funktioner till Metsäverkko i deras bruk.


Bilder för medias bruk.

Tilläggsuppgifter:

Olli Leino, digitaliseringsdirektör, Metsä Group, 0400 662 517
Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Group, 050 346 0350
Jarkko Lipponen, verkställande direktör, CollectiveCrunch, jl@collectivecrunch.com, 040 481 4629


 


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook