Metsä Groups nya anskaffningsdistrikt i Kajana har inlett sin verksamhet

Metsä Group pressmeddelande 16.1.2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Groups nya anskaffningsdistrikt i Kajana har inlett sin verksamhet

Anskaffningsdistriktet i Kajana inledde officiellt sin verksamhet 1.1.2023. Det utvidgade nätverket av skogsexperter och kontor gör att Metsä Groups ägarmedlemmar får ännu bättre betjäning än tidigare.

Grundandet av Metsä Groups anskaffningsdistrikt Kajana är ett led i förberedelserna av virkesanskaffningen till bioproduktfabriken i Kemi. Bioproduktfabriken startas under tredje kvartalet av detta år.

”Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag, dvs. vi är ett bolag som ägs av finländska skogsägare. Vårt mål är att i första hand köpa det virke som bioproduktfabriken i Kemi behöver av våra ägarmedlemmar i Finland”, berättar distriktschef Harri Huovinen.

Geografiskt omfattar Kajana anskaffningsdistrikt landskapet Kajanaland, Nurmes, Taivalkoski och Kuusamo.

”Vi har ett distriktskontor i Kajana. Lokalkontoren finns i Nurmes, Sotkamo, Hyrynsalmi, Suomussalmi och Kuusamo. Av dessa är kontoren i Nurmes och Suomussalmi nya kontor som grundades i fjol. Under vårvintern öppnar vi ännu ett nytt kontor i Taivalkoski.”

”Med det nya distriktet och ett tätare nätverk av skogsexperter och kontor kan vi betjäna Metsä Groups ägarmedlemmar ännu bättre än tidigare. Det lönar sig att vara medlem i Metsäliitto Osuuskunta. Ägarmedlemmarna får förmåner som är värda reda pengar och de har alltid förtur i virkeshandeln. Det virke som ägarmedlemmarna säljer till Metsä Group deltar också i den virkeshandelsbaserade vinstutdelningen under flera års tid”, påminner Huovinen.

En av distriktschefens viktigaste uppgifter är att rekrytera kunnig personal och Huovinen är nöjd med personalen i Kajanadistriktet.

”Flera personer har haft en möjlighet att förflytta sig inom Metsä Group tillbaka till hemtrakterna och vi har också fått nya fina förmågor med i gruppen. En skogsexpert har till exempel förverkligat sin långvariga dröm om att flytta från Lahtis till Kajanaland.”

Huovinen berättar att det nya anskaffningsdistriktet också har inneburit mera arbete åt regionens skogsmaskin- och skogstjänstföretagare samt transportföretagare. ”Vi har yrkeskunniga entreprenörer och de utför sitt arbete med hög kvalitet.”

Den bioproduktfabrik som Metsä Group bygger i Kemi använder årligen 4,5 miljoner kubikmeter mera virke än den nuvarande massafabriken, dvs. sammanlagt 7,6 miljoner kubikmeter barr- och lövträdsmassaved. Ungefär en miljon kubikmeter av virket kommer att anskaffas från Sverige.

Tidigare meddelande om grundande av distriktet.

Tilläggsuppgifter:
Harri Huovinen, distriktschef, Metsä Group, p. 050 352 0644
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, p. 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook