Metsä Groups Metsäverkko-mobil förnyades

Metsä Group press meddelande 23.3.2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

En ny version av Metsä Groups Metsäverkko-mobil har publicerats och den har en helt förnyad skogsbruksplan och det går nu att göra helt elektroniska virkesaffärer i mobiltillämpningen. Framledes kommer mobiltillämpningen att innehålla samma huvudfunktioner som Metsäverkkos webbläsarversion.

Användbarheten för skogsbruksplanen i den nya mobiltillämpningen har utvecklats och den är nu lättanvänd och visuell. ”Skogsbruksplanen lämpar sig för alla skogsägare, oberoende av om man är nybörjare eller en erfaren aktör i skogsfrågor”, berättar utvecklingschef Mikko Lumperoinen.

I mobiltillämpningens skogsbruksplan öppnar sig informationen i lager. Användaren kan fördjupa sig beroende på eget intresse och kunnande. Godkännandet av virkesaffär eller beställning av skogsvårdsarbete har i den nya Metsäverkko-mobiltillämpningen planerats helt utgående från mobilanvändaren.

Framledes kommer mobiltillämpningen att regelbundet få nya egenskaper, eftersom all utveckling av Metsäverkko också förs till mobiltillämpningen. Den förnyade skogsbruksplanen kommer till exempel att få nya egenskaper. Anteckningar och markering av utförda åtgärder som är bekant från tidigare versionen saknas ännu, men de kommer att återinföras i mobiltillämpningen i samband med uppdateringar.

Inloggning i den förnyade Metsäverkko-mobiltillämpningen kräver stark identifikation, men efter första inloggningen fungerar appen med lösenord eller till exempel fingeravtryck. Mobiltillämpningen kan tas i bruk av Metsä Groups ägarmedlemmar och andra skogsägare och dess användning är avgiftsfri för användaren.

I mobiltillämpningens förnyelsearbete har man utnyttjat ett utvecklarsamfund som består av Metsä Groups ägarmedlemmar och den respons som man har fått av egen personal. ”Vårt mål har varit att göra tjänsten mera kundorienterad och att hämta webbläsarversionen elektroniska skötsel av ärenden till mobilversionen”, konstaterar Mikko Lumperoinen.

Man kan bekanta sig med nya Metsäverkko-mobil i ett öppet webbinarium som ordnas 29.3.2023 kl. 18 (på finska). Webbinariet går av stapeln på adressen www.metsagroup.com/webinaarit.

Bilder för media finns här.

Tilläggsuppgifter:
Mikko Lumperoinen, utvecklingschef, Metsä Group, tfn 050 358 6020
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook