Virkeslogistiken till Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi utnyttjar ellok, artificiell intelligens, maskinseende och ett omfattande nätverk av virkesterminaler

Metsä Group pressmeddelande 29.11.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

En helt ny verksamhetsmodell har tagits fram för virkeslogistiken till Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi. Den kombinerar elektriska tågtransporter, vägning och mottagning av virket redan i virkesterminalerna samt utnyttjande av artificiell intelligens och maskinseende.

”Två tredjedelar av allt virke som bioproduktfabriken i Kemi förbrukar, kommer att levereras med tåg till fabriken. En fungerande järnvägslogistik är central för att vi ska kunna leverera den virkesvolym till fabriken som den behöver”, säger produktionsdirektör Hannu Alarautalahti.

Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi kommer att startas under årets tredje kvartal 2023. Den nya fabriken kommer årligen att förbruka 4,5 miljoner kubikmeter mera virke än den nuvarande fabriken. Fabrikens anskaffningsområde kommer också att utvidgas. En miljon kubikmeter av ökningen planeras bli importerad från Sverige.

Även om råvirkestransporterna till fabriken i Kemi blir längre, leder de effektiva järnvägstransporterna till att utsläppen minskar 20 procent per kubikmeter virke.

Miljoninvestering i vågutrustning

De tåg som går till fabriken lastas vid Trafikledsverkets elva terminaler. För virkesförsörjningen av bioproduktfabriken i Kemi grundas det nya terminaler och gamla renoveras. Terminalerna i norra Finland är klarar före årets slut och övriga före sommaren 2023.

Metsä Group har investerat i sju brovågar, vilka används för att väga virkesbilarna och virket mottas redan vid ankomsten till terminalen och inte enligt nuvarande praxis vid fabriken. Vid de övriga järnvägsterminalerna vägs virket med den utrustning som finns för att lossa lasten.

”Vi har investerat flera miljoner euro i vågutrustning. Virkesmätning redan i terminalen ökar terminalernas kapacitet och skapar flexibilitet för tågtransporterna till fabriken. Dessutom kan virkesbilarna lossa sin last i egen takt i virkesterminalerna, då det inte finns något behov av att anpassa leveranserna till tidtabellerna för lastning av tågen”, berättar Alarautalahti.

Betydelsen av smidig logistik beskrivs av att VR anskaffade egna vagnar och lok för virkesförsörjningen av fabriken i Kemi och dessa transporterar endast virke till Kemifabriken.

”Vi har planerat järnvägslogistiken och infrastrukturen i samarbete med Trafikledsverket och VR Transpoint. Vi har tillsammans skapat detta transportkoncept för att trygga fabrikens virkesförsörjning. Vi gjorde pilotförsök med modellen i höstas och konstaterade att den fungerade” säger Alarautalahti.

Lossningen helt elektrisk vid fabriken

”Virkestågen anländer till bioproduktfabriken längs Metsä Groups nya, privata spår. Tågen vägs med vågutrustning både när de anländer och då de avgår. Vi tillämpar dynamisk vägning, så tåget behöver inte stannas för vägning, utan tåget körs lugnt med en hastighet på 8–10 kilometer i timmen längs spåret”, berättar bioproduktfabriksprojektets logistikdirektör Pasi Pulkkinen.

”Det privata spåret gör det möjligt att sköta fabriksleveranserna med ellok. Lossningen av lasten vid bioproduktfabriken sker helt elektriskt. Det här är en av de investeringar som leder till att Metsä Groups fabriker är fossilfria till 2030”, säger Pulkkinen.

Automatiserad lossning grundar sig på artificiell intelligens och maskinseende

Virkesbilarna vägs vid ankomst och utfart, liksom vid att alla fabriker. En nyhet finns i att både bilar och tågvagnar skannas vid lossningen. Lassen skannas för att virket ska kunna lossas automatiskt från både tåg och lastbilar. Denna teknologi är helt ny och den utnyttjar artificiell intelligens och maskinseende, berättar Pulkkinen.

Två autonoma traverskranar lossar både tågvagnar och lastbilar vid bioproduktfabriken.

Då lassen som ska lossas är skannade, planerar och utför den artificiella intelligensen lossningen av lasten självständigt för både bilar och tågvagnar. Operatören sitter i barkningsenhetens övervakningsrum och övervakar lossningen via skärmar. Vid behov kan operatören ingripa.

Tilläggsuppgifter:
Hannu Alarautalahti, produktionsdirektör, Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster, tfn 050 598 7145
Pasi Pulkkinen, logistikdirektör, Metsä Group, tfn 040 581 0630
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster, tfn 050 526 4911
Tiina Tassi, kommunikationsdirektör, Metsä Fibre, tfn 040 833 4811


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter | Facebook