Metsä Group betalar dubbel bonus för ägarmedlemmarnas gallringsvirke

Metsä Group pressmeddelande 26.4.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group ger mera fördelar till ägarmedlemmar som förbinder sig vid verksamheten och betalar dubbel bonus för gallringsposter som köps in under perioden 1.5.–31.8.2022.

”Ägarmedlemmar har alltid hög prioritet i vår virkesanskaffning. Med vår Dubbelbonus-kampanj riktar vi den goda efterfrågan på virke uttryckligen till Metsä Groups ägarmedlemmar” säger skogsdirektör Juha Jumppanen.

Dubbelbonus är tillgänglig för alla medlemmar som har rätt till bonus och vilka säljer gallringsposter på rot till Metsä Group under tiden 1.5.–31.8. Dubbelbonus betalas i dessa stämplingsposter för både massaved och stock. Den bonus som betalas per kubikmeter virke beror på den virkesvolym som har mottagits av ägarmedlemmen under fyra föregående år och på avtalsnivå.

Beroende på ovan nämnda faktorer innebär dubbelbonus en bonus på 0,60–2,80 euro per kubikmeter för medlemmar med rätt till bonus.

”Med dubbelbonus vill vi uppmuntra våra ägarmedlemmar att bedriva aktiv virkeshandel med oss och erbjuder samtidigt en fin möjlighet till att ta hand om skogen”, säger Jumppanen.

Gallringar är en central skogsvårdsåtgärd för produktion av stockbestånd av hög kvalitet och ökning av andelen stock i beståndet.

Enligt ägarstrategin ska de ägarmedlemmar som starkast förbinder sig vid Metsä Groups verksamhet få de bästa medlemsförmånerna. Därför kommer dubbelbonus att betalas ut retroaktivt till våra avtalsmedlemmar för gallringar för prisgarantiperioden som började i slutet av 2021.

”Våra avtalskunder kan lita på att de får det bästa priset för sitt virke, oberoende av vid vilken tidpunkt de gör sin virkesaffär”, säger Jumppanen.

De ägarmedlemmar som under fyra föregående år har sålt sammanlagt minst 500 m3 virke till Metsä Group har rätt till bonus. Metsä Group betalar också bonus för skogsvårdstjänster.

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Jani Riissanen, direktör, virkeshandel och skogstjänster i Finland, Metsä Group, tfn 050 598 8714
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook